PREVODIOCI – ZNAČENJE

Prevodioci su osobe koje pomažu kompanijama na sajmovima, tako što prevode kupcima i menadžerima.