ANKETARI – ZNAČENJE

Anketari su osobe koje vrše anketu za neku kompaniju. Anketiranje može biti na ulici, u poslovnim objektima ili putem telefona.