Spisak dostupnih hostesa za SAJAM ETNO HRANE, PIĆA I EXPO-ZIM 30.11-03.12.2023 U BEOGRADU

Cenovnik je za plaćanje na račun kompanije.
The price list is for payment to the company’s account.

10.00-19.00h

7.000 din / 60 eur

SARA E 30,01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-sara-e/

KRISTINA GR 01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-kristina-gr/

MARIJA SE 30,01,02 https://agencysnob.com/member/beograd-marija-se/

EMILIJA C 30,01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-emilija-c/

ANASTAZIJA 30,01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-anastazija-r/

8.000 din / 69 eur

SOFIJA RA 30,01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-sofija-ra/

NEVENA PO 30,01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-nevena-po/

ANJA TO 30,01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-anja-to/

DRAGANA KO 30,01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-dragana-ko/

MILICA SE 30,01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-milica-se/

DJURDJINA Z 30,01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-djurdjina-z/

ANA PA 30,01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-ana-pa/

SANDRA MR 30,01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-sandra-mr/

ANJA TI 30,01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-anja-ti/

SARA L 02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-sara-l/

ANASTASIJA S 30,01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-anastasija-s/

ANDJELA MA 30.11 i 03.12 https://agencysnob.com/member/beograd-andjela-ma/

9.000 din

ANASTASIJA K 02.12 https://agencysnob.com/member/beograd-anastasija-k/

10.00 din / 86 eur

LANA Z 02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-lana-z/

  • hostess + english
  • hostese sa upotrebom engleskog jezika
    hostesses with the use of the English language

8.000 din / 69 eur

KRISTINA GR 01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-kristina-gr/

MARIJA SE 30,01,02 https://agencysnob.com/member/beograd-marija-se/

EMILIJA C 30,01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-emilija-c/

TAMARA IV 30,01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-ljubljana-tamara-iv/

9.000 din / 78 eur

ANJA TO 30,01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-anja-to/

DRAGANA KO 30,01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-dragana-ko/

MILICA SE 30,01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-milica-se/

ANJA TI 30,01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-anja-ti/

MILICA PE 02.12.2023 https://agencysnob.com/member/beograd-milica-pe/

ANA MARIA S 01,02,03 https://agencysnob.com/member/beograd-ana-maria-s/