– Gledajući koju manekenku/fotomodela si prvi put poželela da se baviš modelingom i zašto? – Vrlo zanimljivo pitanje. Zapravo, sama sam sebe potaknula na želju za modelingom pošto sam imala malo drugaĉije djetinjstvo od svojih vršnjaka te sam već kao mala djevojĉica poĉela sama raditi na sebi i svom karakteru,Continue Reading