recnik marketinga

A
Analitika
Analitika se koristi za identificiranje vrijednih obrazaca i informacija u evidentiranim podacima.

Sidreni tekst
Usidreni tekst je tekst na koji je moguće kliknuti i koji se pojavljuje na web stranici. Klikom na nju posjetitelj web stranice se usmjerava na drugu web stranicu; ova web stranica može biti interna ili vanjska stranica.

B
Povratne veze
Povratna veza usmjerava posjetitelja stranice na drugu web stranicu. Povratne veze su vrlo vrijedne za SEO jer predstavljaju glasove povjerenja drugih web lokacija.

Blog
Blog je stranica koja se redovito ažurira na web lokaciji i najčešće je napisana u opuštenom stilu.

Dno lijevka
Dno lijevka je marketinški pojam koji se koristi za raspravu o resursima koji su potrebni za utjecaj i pomicanje potencijalnog kupca do točke kupnje.

Stopa napuštanja početne stranice
Stopa napuštanja početne stranice je mjerni podatak koji izračunava koliko ljudi posjeti odredišnu stranicu web mjesta i napusti je prije posjete ili interakcije na bilo koji drugi način.

Marka
Vaša marka sastoji se od mnogih elemenata, uključujući vaš vizualni identitet i procese koje provodite za proizvodnju i prodaju proizvoda svojim kupcima.

Brendiranje
Brendiranje je marketinški koncept čiji je cilj pomoći brendovima da privuku i zadrže kupce.

Svijest o marki
Svijest o marki je stepen u kojem kupci prepoznaju i identificiraju se s određenim brendom kada vide ili čuju ime proizvoda ili usluge.

C
Poziv na akciju (CTA)
Poziv na akciju, koji se najčešće naziva CTA, tehnika je koja se koristi u marketinškim oglasima i kampanjama za poticanje ili privlačenje gledatelja na akciju.

Komparativno oglašavanje
Uporedno oglašavanje je marketinška strategija osmišljena da iskoristi konkurentski proizvod ili uslugu uspoređivanjem dva ili više proizvoda.

Stvaranje sadržaja
Stvaranje sadržaja sastoji se od odlučivanja u kojem smjeru želite da vaš sadržaj krene, organiziranja vaše strategije i zatim stvaranja stvarnog sadržaja, koji može uključivati vizualne elemente poput infografike ili videozapisa.

Agencija za izradu sadržaja
A sadržaj agencija stvaranje teži stvaranju sadržaja koji je zanimljiv, informativan, i korisno.

Tok stvaranja sadržaja
Tok stvaranja sadržaja plan je akcije ili skup zadataka ili alata koji se koriste za isporuku sadržaja na najučinkovitiji način.

Razvoj sadržaja
Razvoj sadržaja uključuje razne zadatke koji se dovršavaju kako bi se postigao strateški cilj marketinga sadržaja.

Sistem upravljanja sadržajem
Sustav za upravljanje sadržajem (CMS) je program koji se koristi za organiziranje, stvaranje, uređivanje i objavljivanje digitalnih sadržaja.

Strategija marketinga sadržaja
Strategija marketinga sadržaja služi kao temelj za stvaranje, dijeljenje, objavljivanje i distribuciju sadržaja.

Strategije promocije sadržaja
Strategije promocije sadržaja imaju za cilj osigurati da dijelovi sadržaja dosegnu najveću moguću publiku.

Put pretvorbe
Put konverzije je marketinško tumačenje ili opis onoga što će kupac doživjeti kada dođe u kontakt s markom sve do kupovine.

Stopa konverzije
Stopa konverzije dat će vam pokazatelj učinkovitosti određene marketinške strategije.

Cijena po olovu
Cijena po potencijalnom kupcu je metrika koju marketinški stručnjaci koriste za mjerenje isplativosti njihovih marketinških strategija u stvaranju novih potencijalnih klijenata.

Sadržaj koji je preusmjeren
Sadržaj koji se bavi mnoštvom mreža plete više perspektiva i pogleda, istovremeno obogaćujući iskustvo korisnika na mreži.

Lojalnost kupaca
Lojalnost kupaca je posvećenost kupca određenoj marki.

Prilagođene studije u marketingu
Prilagođene studije predlažu personalizovanije rješenje za postizanje jedinstvenih ciljeva i mogu pomoći u predviđanju novih prilika, trendova koji utječu na tržište, kao i ozbiljnih prijetnji.

Studije kupaca
Studije kupaca, koje se obično nazivaju studije potrošača, osmišljene su i izvode se za proučavanje pojedinaca ili grupa i njihovog ponašanja. To može uključivati i mentalne, emocionalne i bihevioralne reakcije u odnosu na iskustvo kupca.

D
Nadzorne ploče podataka
Nadzorne ploče podataka prilagodljivi su alati koji mogu pomoći u odgovaranju na pitanja o statusu ili zdravstvenom stanju preduzeća.

Data mining
Rudarstvo podataka koristi složene metode za sortiranje velike količine podataka kako bi se pronašli obrasci.

Strategija razmjene podataka
Strategija razmjene podataka je taktika koja se koristi u marketingu za dobivanje pristupa vrijednim podacima uz izgradnju povjerenja i lojalnosti kod publike.

Vizualizacija podataka
Vizualizacija podataka uključuje upotrebu vizuelnih elemenata za komunikaciju informacija.

Stablo odlučivanja
Stablo odluka alat je za donošenje odluka koji zaposlenici na višem nivou koriste za donošenje odluka.

Demografija
Demografija se često koristi kao poslovno-marketinški alat koji pomaže preduzećima da dosegnu svoju ciljnu publiku.

Digitalni marketing
Digitalni marketing sastoji se od upotrebe različitih digitalnih metoda i alata za dosezanje potrošača.

Strategija digitalnog marketinga
Strategija digitalnog marketinga osigurava da svi vaši napori u digitalnom marketingu generiraju potencijalne kupce i povećavaju broj konverzija.

Domena
Domen je u osnovi adresa preduzeća na Internetu. Lako zapamćeno, relevantno ime domene može pomoći u uspostavljanju poslovnog identiteta i poboljšati rangiranje na pretraživačima.

Dinamični sadržaj
Dinamični sadržaj je web sadržaj generiran kao odgovor na korisnikovo ponašanje, interesovanja i preferencije.

E
Dizajn e-knjiga
Dizajn e-knjiga sastoji se od uzimanja sadržaja i njegovog organiziranja tako da postane snažna prednost u vašem miksu za marketing sadržaja.

Urednički kalendar
Uređivački kalendar je alat koji se koristi u marketingu sadržaja za poboljšanje stvaranja sadržaja, organizacije i dosljednosti. .

E-bilten
Bilteni e-pošte su elektronička pisma koja se e-poštom šalju odabranoj grupi ljudi. Ovi bilteni dragocjeni su marketinški i komunikacijski alat.

Stopa angažmana
Stopa angažmana je metrika koja se koristi u marketingu na društvenim mrežama za predstavljanje angažmana na društvenim sadržajima.

Sadržaj zimzelena
Zimzeleni sadržaj je sadržaj koji se smatra trajnim i održivim. Tržnici koriste zimzeleni sadržaj u svojim marketinškim naporima za stvaranje sadržaja koji pruža dugoročne koristi.

H
Visoki autoritet domene
Pojam autoritet visoke domene odnosi se na web stranicu i njenu sposobnost visokog ranga u rezultatima pretraživača. Ukupna kvaliteta web stranice utjecati će na autoritet njegove domene.

Ja
Ilustracija u oglašavanju
Ilustracije u oglašavanju koriste se za prenošenje poruke brenda pomoću vizuelnih slika.

Ulazna veza
Ulazna veza je veza koja kada se klikne s vanjske web stranice usmjerava mrežnog korisnika na vašu web stranicu.

Ulazni marketing
Ulazni marketing koristi različite metode marketinga sadržaja kako bi privukao, privukao i oduševio kupce.

Infografika
Infografika je vizuelni oblik sadržaja koji se koristi kao medij za predstavljanje i razmjenu informacija, znanja i podataka.

Infografska agencija za dizajn
Agencija za dizajn infografika zapošljava tim profesionalaca koji su se specijalizirali za stvaranje učinkovitih infografika.

Usluge dizajna Infografike
Usluge infografskog dizajna izvodi tim dizajnera infografike koji su se specijalizirali za vizualizaciju podataka.

Infografski marketing
Infografski marketing sastoji se od korištenja infografika za plasiranje poruke brenda.

Infografska marketinška strategija
Marketinška strategija infografike opisuje kako poduzeće planira postići svoje ciljeve korištenjem infografike.

Interaktivni marketing sadržaja
Interaktivni marketing sadržaja je oblik marketinga koji zahtijeva aktivno angažiranje i sudjelovanje publike.

K
Ključne riječi
Ključne riječi su tematske riječi koje se koriste u mrežnom sadržaju da bi se identificiralo o čemu se radi.

L
Negovanje olova
Njegovanje olova je proces koji se fokusira na osluškivanje i odgovaranje na kupce dok se kreću kroz svaku fazu prodajnog lijevka i putovanja kupca.

Kvalitet olova
Kvalitet olova je izraz koji se koristi u marketingu i koji se fokusira na vjerovatnoću da će osoba postati kupac na osnovu toga koliko se podudara s ličnošću kupca kompanije.

Doživotna vrijednost kupca
Doživotna vrijednost kupca (LCV) marketinška je metrika koja predviđa profitabilnost odnosa s kupcem.

Postavljanje veze
Optimalno postavljanje linkova poboljšava rangiranje web stranice u pretraživaču osiguravajući da je web lokacija laka za navigaciju.

Objava na blogu u dugoj formi
Iako većina postova na blogu ima 500 riječi ili manje, u blogu dugog oblika broj riječi prelazi 1.000.

M
Metričke veze
Metričke veze se dobijaju strateškom analizom. Važno je procijeniti vrijednost veze prije nego što je odlučite uključiti u svoj sadržaj.

Srednji lijevak
Srednji lijevak je marketinški pojam koji se koristi za raspravu o resursima potrebnim za izgradnju povjerenja u proizvod ili usluge kompanije.

O
Outbound marketing
Izlazni marketing je strogo fokusiran na promociju proizvoda ili usluga.

Str
Personalizirani sadržaj
Prilagođeni sadržaj prilagođen je ciljanoj publici na osnovu određenog skupa kriterija

Strategija dizajna prezentacije
Strategija dizajna prezentacije opisuje kako će se sadržaj i vizuelni elementi u prezentaciji strukturirati i dostaviti publici.

Dizajn štampe
Dizajn štampe koji se obično naziva podskupom grafičkog dizajna započinje sastavljanjem teksta ili slika digitalno ili na papiru. Dizajn je kreiran na način da mu je krajnji cilj ispisati.

R
Prijavi
Izvještaj je izvještaj o informacijama i dokazima koji su primijenjeni na određeni proizvod ili stvar i koji se obično organiziraju i prezentiraju određenoj publici s jedinom svrhom.

S
Optimizacija pretraživača
Optimizacija pretraživača, koja se obično naziva SEO, uključuje upotrebu kreativnih i tehničkih elemenata za poboljšanje rangiranja web stranica pretraživača.

Poredak na pretraživačima
Pozicija na kojoj se određena web lokacija pojavljuje u upitu pretraživača naziva se rangiranjem u pretraživanju. Što se veća web lokacija pojavi na stranici rezultata pretraživača, to je viši rang pretraživanja.

Sadržaj za dijeljenje
Kada se dio sadržaja smatra dijeljenim sadržajem, to znači da publika ima veliku želju za dijeljenjem jer takvu vrijednost pronalazi u poruci sadržaja.

Objava na blogu u kratkom obliku
Objava na blogu koja se sastoji od 1000 riječi ili manje obično se smatra kratkom objavom na blogu. Mnogi blogovi u kratkom obliku sadrže 250 riječi ili manje.

Oglasi na društvenim mrežama
Oglasi na društvenim mrežama oblik su oglašavanja koji se koristi na mrežama društvenih medija koji pomažu brendovima da dosegnu svoju ciljnu publiku.

Kampanje na društvenim mrežama
Kampanja na društvenim mrežama fokusirana je isključivo na dijeljenje marketinške poruke na jednoj ili više platformi društvenih medija.

Marketing na društvenim mrežama
Marketing putem društvenih medija uključuje stvaranje i dijeljenje sadržaja na raznim mrežama društvenih medija kako bi se postigli marketinški i brendirani ciljevi.

Socijalna optimizacija
Kada se strateški koristi, društvena optimizacija maksimizira sposobnost brenda da dosegne veliku publiku koristeći platforme društvenih medija kao katalizator.

Rezultat neželjene pošte
Da bi izmerio kvalitet veb lokacija, kompanija za SEO i softverske podatke, MOZ, razvila je metriku bodovanja koja se naziva neželjena ocena. To je u osnovi sistem ocjenjivanja koji predviđa vjerovatnoću neželjenog sadržaja poddomene.

T
Tekstualni sadržaj
Tekstualni sadržaj ne koristi slike ili vizuelni sadržaj za dijeljenje poruke.

Vrh lijevka
Vrh lijevka je marketinški izraz koji se koristi za raspravu o resursima koji su potrebni za privlačenje potrošača proizvodima ili uslugama kompanije.

U
Sadržaj koji generiraju korisnici
Sadržaj koji generiraju korisnici je sadržaj koji kreiraju različiti korisnici na društvenim mrežama ili drugim mrežnim platformama.

V
Marketing video sadržaja
Marketing video sadržaja sastoji se od upotrebe videozapisa za povećanje svijesti o brendu, povećanje angažmana publike i stvaranje povoljnog odnosa sa kupcima.

Vizuelna komunikacija
Vizualna komunikacija je razmjena informacija, misli i ideja putem slika, simbola i drugih vizuelnih pomagala.

Vizualni sadržaj
Vizualni sadržaj koristi slike ili grafike kako bi pružio dragocjene informacije u zanimljivom formatu.

Vizuelni identitet
Vizuelni identitet brenda sastoji se od vizuelnih elemenata koji se dosljedno koriste za komuniciranje duha vrijednosti kompanije, ličnosti i još mnogo toga.

Vizuelno učenje
Vizuelno učenje je metoda učenja putem koje se znanje stiče pregledanjem ili korištenjem grafikona, grafikona, mapa i dijagrama.

Vizuelna organizacija
Vizuelna organizacija je postupak korištenja grafikona ili crteža za isporuku podataka ili davanje izjave na način koji je organiziran i predstavljiv.

Vizualno pripovijedanje
Vizualno pripovijedanje je oblik komunikacije korištenjem vizualnih medija.

W
Animacija table
Često se nazivaju animiranim doodlingom ili snimanjem video zapisa, animirani video za bijelu ploču sadrži animacije koje se crtaju i snimaju u nizu na digitalnoj ploči.

#
3D animacija
3D animacija obično dolazi u obliku optičke varke u kojoj gledatelji vide crteže ili slike kao da ih gledaju u stvarnom životu.

A
Analytics
Analytics are used to identify valuable patterns and information in recorded data.

Anchor text
Anchor text is the clickable text that appears on a web page. By clicking on it, the site visitor is directed to another web page; this web page may be an internal or external page.

B
Backlinks
A backlink directs a site visitor to another website. Backlinks are very valuable for SEO as they represent other websites’ votes of confidence.

Blog
A blog is a regularly-updated page on a website and is most often written in a relaxed style.

Bottom of the funnel
Bottom of the funnel is a marketing term used to discuss resources that are needed to influence and move a potential customer to the point of buying.

Bounce rate
A bounce rate is a metric that calculates how many people visit a websites landing page and leave before visiting or interacting in any other way.

Brand
Your brand consists of many elements, including your visual identity and the processes you carry out to produce and sell products to your customers.

Branding
Branding is a marketing concept that aims to help brands attract and retain customers.

Brand awareness
Brand awareness is the degree in which buyers recognize and identify with a particular brand when seeing or hearing the name of a product or service.

C
Call to action (CTA)
A call-to-action, most commonly referred to as a CTA, is a technique used in content marketing ads and campaigns to motivate or entice the viewers to take action.

Comparative advertising
Comparative advertising is a marketing strategy designed to exploit a competitor’s product or service by doing a side-by-side comparison of two or more products.

Content creation
Content creation consists of deciding on what direction you want your content take, organizing your strategy and then creating the actual content, which may include visuals like infographics or videos.

Content creation agency
A content creation agency strives to create content that is engaging, informative, and useful.

Content creation workflow
Content creation workflow is a plan of action or a set of tasks or tools used in order to deliver content in the most effective manner.

Content development
Content development involves a variety of tasks that are completed to meet a strategic content marketing goal.

Content management system
A content management system (CMS) is a program used for organizing, creating, editing, and publishing digital content.

Content marketing strategy
A content marketing strategy serves as the foundation for creating, sharing, publishing, and distributing content.

Content promotion strategies
Content promotion strategies aim to ensure pieces of content reach the largest audience possible.

Conversion path
The conversion path is marketer’s interpretation or description of what a customer will experience when coming into contact with a brand up until making a purchase.

Conversion rate
A conversion rate will give you an indication of how effective a particular marketing strategy is performing.

Cost per lead
Cost per lead is a metric that marketers use to measure how cost effective their marketing strategies are in generating new leads.

Crowdsourced content
Crowdsourced content weaves multiple perspectives and views together while enriching the experience of online users.

Customer loyalty
Customer loyalty is a customer’s devotion to a particular brand.

Custom studies in marketing
Custom studies propose a more personalized solution to meet unique goals and objectives and can help forecast new opportunities, trends impacting the market, as well as grave threats.

Customer studies
Customer studies, commonly referred to as consumer studies, are designed and performed to study individuals or groups and their behaviors. This can include mental, emotional, and behavioral responses in relation to a customer experience, as well.

D
Data dashboards
Data dashboards are customizable tools that can assist in answering questions about the status or health of a business.

Data mining
Data mining uses complex methods to sort through large amounts of data to find patterns.

Data sharing strategy
A data sharing strategy is a tactic used in marketing to gain access to valuable data while building trust and loyalty with an audience.

Data visualization
Data visualization involves the use of visual elements to communicate information.

Decision tree
A decision tree is a decision-making tool that senior-level employees use to help make decisions.

Demographics
Demographics are often used as a business-marketing tool help businesses reach their target audience.

Digital marketing
Digital marketing consists of using different digital methods and tools to reach consumers.

Digital marketing strategy
A digital marketing strategy helps ensure that all of your digital marketing efforts are generating leads and increasing conversions.

Domain
A domain is essentially a business’s address on the internet. An easy-to-remember, relevant domain name can help establish business identity and improve search engine rankings.

Dynamic content
Dynamic content is web content generated in response to a user’s behaviors, interests and preferences.

E
Ebook design
Ebook design consists of taking content and organizing it so that it becomes a powerful asset in your content marketing mix.

Editorial calendar
An editorial calendar is a tool used in content marketing to enhance content creation, organization, and consistency. .

Email newsletter
Email newsletters are electronic letters that are sent via email to a select group of people. These newsletters are a valuable marketing and communication tool.

Engagement rate
Engagement rate is a metric used in social media marketing to represent social content engagement.

Evergreen content
Evergreen content is content that is considered to be lasting and sustainable. Marketers use evergreen content in their content marketing efforts to create content that provides long-term benefits.

H
High domain authority
The term high domain authority refers to a website and its ability to rank high in search engine results. The overall quality of a website will impact its domain authority.

I
Illustration in advertising
Illustrations in advertising are used to communicate a brand’s message through the use of visuals.

Inbound link
An inbound link is a link that when clicked on from an external website directs the online user to your website.

Inbound marketing
Inbound marketing uses various content marketing methods to attract, engage and delight customers.

Infographic
An infographic is a visual form of content used as a medium to represent and share information, knowledge, and data.

Infographic design agency
An infographic design agency employs a team of professionals who specialize in creating effective infographics.

Infographic design services
Infographic design services are performed by a team of infographic designers who specialize in data visualization.

Infographic marketing
Infographic marketing consists of using infographics to market a brand’s message.

Infographic marketing strategy
An infographic marketing strategy outlines how a business plans to reach its goals with the use of infographics.

Interactive content marketing
Interactive content marketing is a form of marketing that requires active engagement and participation from the audience.

K
Keywords
Keywords are the topic words used in online content to identify what a piece of content is about.

L
Lead nurturing
Lead nurturing is a process that focuses on listening and responding to buyers as they move through each stage of the sales funnel and buyer’s journey.

Lead quality
Lead quality is a term used in marketing that focuses on how likely a person will become a customer based on how well they match a company’s buyer persona.

Lifetime customer value
Lifetime customer value (LCV) is a marketing metric that predicts the profitability of a relationship with a customer.

Link placement
Optimal link placement improves the search engine rankings of a website by ensuring a site is easy to navigate.

Long-form blog post
While most blog posts are 500 words or less, a long-form blog post has a word count exceeding 1,000.

M
Metric based links
Metric based links are acquired through strategic analysis. It’s important to assess the value of a link before deciding to include it within your content.

Mid funnel
Mid funnel is a marketing term used to discuss resources that are needed to build trust and confidence in a company’s product or services.

O
Outbound marketing
Outbound marketing is strictly focused on the promotion of products or services.

P
Personalized content
Personalized content is tailored to a target audience based on a specific set of criteria

Presentation design strategy
A presentation design strategy outlines how the content and visuals within a presentation are going to be structured and delivered to an audience.

Print design
Commonly referred to a subset of graphic design, print design starts by composing text and images either digitally or on paper. The design is created in a manner with the end goal being to print it.

R
Report
A report is an account of information and evidence that has been applied to a particular product or matter and is usually organized and presented to a specific audience for a sole purpose.

S
Search engine optimization
Search engine optimization, commonly referred to as SEO, involves using creative and technical elements to boost the search engine rankings of a webpage.

Search engine rankings
The position in which a particular website appears in a search engine query is referred to as a search ranking. The higher a website appears on a search engines results page, the higher the search ranking.

Shareable content
When a piece of content is deemed as shareable content, it means the audience has a high preference for sharing it because they find such value in the content’s message.

Short-form blog post
A blog post consisting of 1,000 words or less is usually considered a short-form blog post. Many short form blog posts are 250 words or less.

Social media ads
Social media ads are a form of advertisement used on social media networks that help brands reach their target audience.

Social media campaigns
A social media campaign is focused solely on sharing a marketing message across one or more social media platforms.

Social media marketing
Social media marketing involves creating and sharing content on various social media networks in order to reach marketing and branding goals.

Social optimization
When used strategically, social optimization maximizes a brand’s ability to reach a large audience by using social media platforms as a catalyst.

Spam score
To measure website quality, a SEO data and software company, MOZ, developed a scoring metric called spam score. It is essentially a rating system that forecasts the probability of subdomain spam.

T
Text-only content
Text-only content does not use imagery or visual content to share a message.

Top of the funnel
Top of the funnel is a marketing term used to discuss resources that are needed to attract consumers to a company’s product or services.

U
User-generated content
User-generated content is content created by various users on social media or other online platforms.

V
Video content marketing
Video content marketing consists of using videos to increase brand awareness, enhance audience engagement, and build a favorable rapport with customers.

Visual communication
Visual communication is sharing information, thoughts and ideas by way of imagery, symbols, and other visual aids.

Visual content
Visual content uses images or graphics to deliver valuable information in an engaging format.

Visual identity
A brand’s visual identity consists of the visual elements that are consistently used to communicate the spirit of the company’s values, personality and more.

Visual learning
Visual learning is a learning method through which knowledge is gained by viewing or utilizing charts, graphs, maps and diagrams.

Visual organization
Visual organization is the process of using charts or drawings to deliver data or to make a statement in a way that is organized and presentable.

Visual storytelling
Visual storytelling is a form of communication through the use of visual media.

W
Whiteboard animation
Often referred to as animated doodling or video scribing, whiteboard animation videos feature animations that are sketched and recorded in sequence on a digital whiteboard.

#
3D animation
3D animation typically comes in the form of an optical illusion in which viewers see drawings or still images as if they are looking at them in real life.

А.
Аналитика
Аналитика се користи за идентификовање вредних образаца и информација у евидентираним подацима.

Сидро текст
Усидрени текст је текст на који је могуће кликнути и који се појављује на веб страници. Кликом на њега, посетилац странице се усмерава на другу веб страницу; ова веб страница може бити интерна или екстерна страница.

Б.
Повратне везе
Повратна веза усмерава посетиоца странице на другу веб локацију. Повратне везе су веома вредне за СЕО јер представљају гласове поверења других веб локација.

Блог
Блог је страница која се редовно ажурира на веб локацији и најчешће је написана у опуштеном стилу.

Дно левка
Дно лијевка је маркетиншки термин који се користи за расправу о ресурсима који су потребни да би се утицало на потенцијалног купца и довело га до тачке куповине.

Стопа одбијања
Стопа посете само једне странице је показатељ који израчунава колико људи посети одредишну страницу веб страница и напусти је пре посете или интеракције на било који други начин.

Марка
Ваш бренд се састоји од многих елемената, укључујући ваш визуелни идентитет и процесе које проводите за производњу и продају производа својим купцима.

Брендирање
Брендирање је маркетиншки концепт чији је циљ да помогне брендовима да привуку и задрже купце.

Свест о бренду
Свест о бренду је степен у којем купци препознају и идентификују се са одређеним брендом када виде или чују име производа или услуге.

Ц.
Позив на акцију
Позив на акцију, који се најчешће назива ЦТА, техника је која се користи у огласима и кампањама за маркетиншке садржаје да би се гледаоци мотивисали или подстакли на акцију.

Упоредно оглашавање
Упоредно оглашавање је маркетиншка стратегија дизајнирана да искористи конкурентски производ или услугу паралелним упоређивањем два или више производа.

Стварање садржаја
Стварање садржаја састоји се од одлучивања у ком смеру желите да крене ваш садржај, организовања ваше стратегије и затим стварања стварног садржаја, који може укључивати визуелне елементе попут инфографике или видео записа.

Агенција за израду садржаја
А садржај агенција стварање настоји да створи садржај који је привлачна, информативан, и корисно.

Ток стварања садржаја
Ток стварања садржаја је план акције или скуп задатака или алата који се користе за испоруку садржаја на најефикаснији начин.

Развој садржаја
Развој садржаја укључује различите задатке који се довршавају да би се постигао стратешки циљ маркетинга садржаја.

Систем за управљање садржајем
Систем за управљање садржајем (ЦМС) је програм који се користи за организовање, креирање, уређивање и објављивање дигиталних садржаја.

Стратегија маркетинга садржаја
Стратегија маркетинга садржаја служи као основа за стварање, дељење, објављивање и дистрибуцију садржаја.

Стратегије промоције садржаја
Стратегије промоције садржаја имају за циљ да осигурају да делови садржаја дођу до највеће могуће публике.

Пут конверзије
Пут конверзије је маркетиншко тумачење или опис онога што ће купац доживети када дође у контакт са брендом све до куповине.

Стопа конверзије
Стопа конверзије ће вам д