старобългарски думи – stare bugarske reči

Женска линия – Реброкльощь
Буби копфь – Косостригь
Фризура – Кждрокось
Деколте – Голоциць
Ханшове – Дебеловина
Сутиень – Торбодръжь

Корсеть – Кръстостись
Жартиерь – Чорапоскжсь
Кюлоти – Четалища

Комбенезонь – Тънкоризица
Пудра – Бръчкоскривь
Крайонъ – Ведопись
Флирть – Мазногледь

Ухажване – Лиготекь
Рандеву – Роготурь
Сексапиль – Вириопашь
Суфражетка – Вътрогонка
Файв-о-клокь – Чай-о-клюкь

 

БЕЗДНА
Думата означава “без дъно”, без-дна. Морска дълбина без дъно – бездънна, бездна.
ВОПЪЛ
Во плач – с плач, през плач.
ВОНЯ
Идва от вонь, означаващо “в него” – во онь. Това е показвало, че миризмата идва от тялото, особено тогава, когато то се е разлагало – тогава се нарича смрад. А смрад идва от смърт.
ДЕБРИ
От дъбрава – дъбова гора
ЛОНДОН
Долонь означавало длан. Дон е било старата дума за река, формирала имената на реките Дон, Дунав (Donnau), Днепър и Днестър. Долонь е старата дума за длан.
Долонь+дон – Лондон. Градът е на място, където реката се извива, във формата на длан.
ЗАБАВЛЕНИЕ
Думата означава забавяне – буквално. Ако нещо ни доставя удоволствие, то ние не искаме то да свършва. Затова казваме, че се за-бавля-ваме.
ЗВАНИЕ
Думата идва от зов. Тоест звание е това, как зоват, призовават военния. Какъв чин носи, с който се обръщат към него – зовят го. В сръбския език “кáко се зóвеш?” означава “как се казваш?”. Оттам идва думата ЗВЪ(О)НЕЦ – звънче, малка камбанка. Чрез звука си, звънецът призовава да му обърнеш внимание.
Старобългарската дума ЗВАТИ означава повикване по име, възклицание, и дори покана. Затова казваме призован, призван, призовка.
ИЗВЕСТНО
Думата в старобългарския език означава твърдо, точно, ясно. Очевидно такова значение тя има и днес – относно някое познание.
Руската дума ИЗВЕСТНЯК означава твърда скала, използвана масово за строежа на крепости и замъци.

ИЗТЯЗАТИ

Старобългарска дума, означаваща обтягане. Пряка връзка има думата “изтезание”, прилагано в разпитите, като един от методите му е разтягане на тялото на мъченика.
КОЩУННИК
Старобългарска дума, означаваща шут, смешник. Съответно КОЩУННИЦА са наричали танцьорката, актрисата, което често е било едно и също. С навлизането на християнската религия е възникнала думата кощунство, в смисъла на нещо несериозно, смехотворно и дори опасно. Свещениците са характеризирали старите дохристиянски порядки, обряди и светилища с думата кощунство, в смисъла на нещо смехотворно и неразумно, неистинско.
ЛИКОВАНИЕ
Това е старобългарска дума, означаваща многолюдно пеене, танц. ЛИК е било събрание на пеещи в храм, хор. Днес, когато хората ликуват, те играят и викат от възторг.
НЕИСТОВНО
Думата означава “с ожесточение”, с ярост. НЕИСТОВ е “излязъл от себе си” човек, афектиран, разярен. Коренът на тези думи е старобългарското „истъй“, означаваща истински, съществуващ. Очевидно НЕ-ИСТ-ов означава, че човекът не е в нормално състояние, не е на себе си.
НЕЛЕП
Думата ЛЕП е означавала хубав, добър. Тя се е запазила и днес в западните Балкани – Лепа Брена. Очевидно е, че НЕ-ЛЕП ще е неприличен, безразсъден, срамен. Днес думата нелепо носи смисъла на неразумно, глупаво, неоснователно, напразно.
ОБАЯТЬ (ОБАИТ)
Старобългарска дума, означаваща да уговориш, да измамиш, да урочасаш. Тоест – обай-ваш някого, чрез заклинания, лош поглед или думи. Оттук произлиза думата обаятелен, очевидно носейки смисъла на лъжовен, измамен и затова омайващ.
ОБСТОЮ
Означава обсаждам, обкръжавам. Старобългарската ОБСТОЯТИ е означавала стоене в кръг, обкръжение. Днешната дума обстоятелство може да бъде разгледана в смисъла на нещата, които са наоколо, които ни обкръжават.
ОПЪЛЧЕНИЕ
Опълчение е съставена от о-полча-ване, тоест – събиране на войска в полкове. Редовната войска вече е сформирана – в казарми или на фронта, а допълнително се ополчават (събират се в полкове) само доброволците към нея.
ОРАЛО И РАТАЙ
Орало се е наричало по-рано ралото, инструментът за оране. ОРАТАЙ са казвали на човека, който оре, орачът. Така се е формирала думата ратай, тъй като той в последствие е можело да бъде всякакъв работник, а не само орач. Ра-тай е изначавало работ-ник. По сходен начин е сформирана и думата глашатай – човек, който огласява (о-глаша-ва) новини.
ОТМЕТАТИСЯ
Старобългарска дума, означаваща отричане, непризнаване, отхвърляне, отпадане. Думата МЕТКА е означавала отбелязване, а отказвайки се от метката, това вече е от-мята-не.
ОТРÁСЛЯ
Старобългарска дума, означаваща филиз, нова, млада клонка – от-раст-нала на дървото.
Точно това значение има сформираната впоследствие дума отрасъл – нов клон в наука, производство, дейност.
ПАСХА (в превод от еврейски – преход, пощада)
Пасха е празник Възкресение Христово, като тържество, победа на живота над смъртта – тоест се явява преход и пощада. Самата пощада е вид преход.
ПОПРИЩЕ
Старобългарска дума, означаваща мярка за дължина, равна на хиляда крачки или дневен преход. В днешния си смисъл, думата също може да бъде разгледана като житейски път, насока в развитието на човека.
ПОСЛЕДНИЙ
Старобългарска дума, означаваща изостанал, краен, окончателен. Последен е този, който върви ПО СЛЕДИте на тези, преди него.
ПРЕЛЕСТНО
Лъжливо, пленително, коварно. Идва от думата ЛЕСТИ, която означава да мамиш, чрез красиви думи, с цел заблуждение и заслепение на човека. Подобен произход има и думата лес(т)но. На руски лестница е стълба – за по-лесно изкачване. Думата лестница се използва и като жаргон – знаем, че един от основните методи в кариерната стълбица е ласкателството.
ПРЕРЕКАНИЕ
Означава възмущение, противоречие, спор, упорство. Идва от старобългарската ПРЕРЕКАТИ, означаваща да прекословиш, да говориш пряко (против) някого, да го ПРЕ-късваш, когато говори (РЕЦИ) – пре-реци = пререка-ние.
ПРИЧАСТИЕ
Думата означава участие, общение. Старобългарската ПРИЧАСТИТИСЯ е означавала да станеш участник, ПРИЧАСТНИК. Затова ПРИЧАСТЕН е този, който взима участие в нещо.
ПРОСТИ
Думата идва от старобългарската ПРОСИТИ, означаваща да стоиш благоговейно, в очакване на премъдростта божия. А не както днес – да просиш.
СЕЛО
Село, сяло (сѣло) са наричали поле, обработена земя, на което ще се сее.
Селата (в съвременния смисъл на думата) са „поСЕЛЕ-ния“, които са се образували, когато хората започват да се за-СЕЛ-ват близо до обработваната земя – по села-та (тоест – по (до) нивите). А понякога и направо върху нивите (селата).
ОБРОЧИЩЕ
Обричам се, вричам се (от обруч – кръг), по същия начин в църковнославянски – обручавам (венчавам, обричам) – и двете са свързани с кръга.
СНИЗХОДИТЕЛНОСТ
Думата означава “да слезеш по-ниско” до нивото на другия, да приемеш неговото ниво, неговото състояние, неговата бедност (материална или душевна). В миналото е имало израз „снизходи до него“, означаващ „смили се да дойде при него“.
СТОП
Старобългарската дума „стопа“ е означавала стъпало, следа. Името на пътния знак идва от латинската дума STOP, която е дошла от изток и вероятно е означавала да спреш с двата крака, да се за-стопо-риш.
СУКОЛЕНО
Старобългарска дума, означаваща колянце в стеблото на растение. Сукулентите, обаче, са растения, притежаващи свойството да складират вода и  нямат нищо общо с нашата дума. Името им произхожда от латинското succulentus – сочен.succulentus, «сочный»succulentus, «сочный»
ТАКОЖДЕ

Старобългарска дума, означаваща „то същото“, равно, също така. Думата “тъждествен” идва от съкратеното такожде-ствен. А думата ТАЯЖДЕ е означавала тази същата.

ЦАРОГРАШКИТЕ търговци – така са наричали търговците в Константинопол.

НАДЕЖБА
Така е била думата надежда. По подобен начин са съставени и думите рож-ба, сеит-ба, сват-ба, жът-ва (може да е била жътба), берит-ба. В руския език има дума битва, която може би по същия начин е съставена от бит (бой) – бит-ва. Те имат и думата братва, означаваща братство.

ЧЕСТИТ
Означава щастлив. В този смисъл е употребена в изразите „Честити родители“ или „Честити сме да обявим …“. Тоест днес, когато честитим, всъщност „щастливим“

СБИТÏЕ
Събитие. Сбит-ие, тоест сбъднало се е.

ВЕТЬЕ – вече. Има връзка с думата вехто, която е означавала старо.

НИХНО – тяхно. Них-но=тях-но.

ХВАТИЛИ – започнали

ДОСЕЖНО – относно, касателно, досяга го – оттам и думата засяга.

ЛЮБОРОДНО – родолюбиво

ОСОБНА – особена

ПОТРЕБА – нужда

НЕЗАБВЕННИ – незабравими

КОНЬ – към.
„… что сте мързеливи и студени конь добрите работи.“

ПОПЕЧЕНÏЕ – старание
„Они приложиха големо попеченïе да научат во священни-те книги поостроумни-те ученици…“

ПО ПУСТИНА – напразно
„… и путешествието не им бе по пустина, понеже получиха банеренïе-то, за кое-то беха отишле.“

При първа прилука – при първият сгоден случай
Има такава узречица – има такава приказка (в смисъла на поговорка)
Такожде – също така
Я ми повражай, бабо – я ми погледай (предскажи), бабо.
Бях предначертал – бях планирал
Така изгледва – така изглежда
Едноимци – едноименници, адаши
Епитират го с укорителен епитет
Подéвка – по-малката сестра от две и повече сестри, девойка, която не се “момее” още
Преженвание – по-малка сестра да се омъжи преди кака си
Вредна мома – оправна, къщовница
Невредна мома – неуредна, смотана, лоша къщница
Повече нещо – още нещо
Кити косата си с китки и гужда венец
Узаóдслънце – по залез
Приказките дóтрая немат – разговорите нямат свършване
Посяване – сеитба
Мрътвина – усойно място
Влáка – род, фамилия
До трети повой – до трето коляно
Скопчано с – съпроводено с
Продължават да се разговарят
Кът в стаята – ъгъл на стаята
Дарь, дарьта – зестра, зестрата
т. iе. – т. е. (тоест)
Лаутаръ – цигуларин
Отъмне – отнеме
Дарове за роднините на момата и други ситници (ситници – без дар и гладни няма да си тръгнат)
Шопур – илей за водата на зидана чешма
От еди коя си къща имат годка (желание) да я вземат за снаха
Жените настáяли чекат – жените чакат прави наоколо
Унукиня – внучка
Сщателно – щателно
Тегóтна сватба – богата сватба
Оруглица – сватбено знаме
Гужда – поставя
Гуди – слага
Махла – махала
Чърга – черга
Глеженетье – глезаните
————————–
1902
Старото българско население
в Североизточна България
от Любомир Милетич
Се сторила – станала
Негибнати – непипнати
Мачорок – котарак
Следния – следващия (Районът бил слабо населен, но на следния – XVI век, вече е имало няколко големи града. Л. Милетич)
Отнайнапред – в началото
Сгажда – съвпада
Понякъде – някъде
Подирните – последните
Памучена прежда
Най-много свет се издигал – най-много са се изселили
Срещат се само низ Дунавската област – само из …
До неотколе – до неотдавна
Скриище – скривалище
Същата вечер трябваше да се намеря в Османпазар – да пристигна в …
Изеднáчили – уеднаквили
Подпълен – по-пълен, цялостен
Преставил са я пълен с дни на 1866 Декемврия – починал на преклонна възраст
Разочаруван – разочарован
Стари особности – стари обичаи
Цитувах тоя откъслек – цитирах този откъс
Неотколе – неотдавна
Тръгна самси да търси вода – тръгна сам, самичък
———————-
1865
Различны познанiя за ученици
от Иван Богоров
Полус – полюс (пол-ос)
Раздалеч – разсояние
Северни валяк – северното полукълбо
Предявяват – показват, виждат, педставят
Мъгляви звезди – мъглявини
Попова слама – Млечния път
Сирiй – Сириус (звездата, най-близка до нас)
Земный валякъ – земното кълбо
Магнитисана игла – магнитна игла (в компаса)
Звездоброеци – астрономи
Понудява ни – кара ни, принуждава ни
Създавника – Създателя
Трескавица – светкавица
Гърмел – гръмотевица
Гръмовити отводи – гръмоотводи
Завчасъ – за миг, мигновено
Една скорошна бъдност – едно близко бъдеще
Да ся благодари ней – благодарение на нея
Съобщи – съедини
Не им румнува – не им хрумва
Невтонъ – Нютон
Ручак – ядене (три яденета на ден, например)
Предел – край (от кой край си, например)
Отистина – наистина
Трезни – трезви
Велят – казват, разправят
Мочат – пикаят
Русскiйатъ езыкъ – руският език
Деньтъ и нощьта – денят и нощта
Истыя – същия
Токмо – също
Предисторично и предхристиянско доба – Предисторично и предхристиянско време
Бъднийтъ вечеръ на Коледа (Бобеков 1871 г.)
Смешна позорищна игра в 5 действия – Д. Войников – Смешна сценична(театрална) пиеса
Учитель рухчушкiй – русенски учител – през 1850 г.
Водитель за взаимны тѣ училища – от Савва Доброплодный през 1852 г. – Ръководство за взаимните училища
Вапсаны-ты яйца по Великъ-денъ – от Д. Душянов през 1872 г.
Баснословие – митология
Свѣштовъ – Свищов (според употребата на Ѣ градът трябва да се е наричал Свещов или Свящов)
Злочинства – злодейства
Библиотеката съдържала пряко 40 тома – библиотеката съдържала над 40 тома
Скоро-печатница – модерна печатница – през 1904 г.
Бързотискна печатница – през 1880 г.
“Смѣсна китка’ на Петко Славейков 1859
“Книговище за прочитане” на Иван Богоров 1874 г.
Бьрзо-потисникъ – печатар (по Богоров)
Издател-стопанъ и отговорник на изданието
Извѣстник гражданский – вестник за гражданите
Особна притурка към вестника – специална притурка
“Жива старина” Етнографическо (фолклорно) изучвание (списание) На Видинско, Кулско, Бѣлоградчишко, Ломско, Берковско, Орѣховско и Вратчанско – издава се в Руссе
Изустно упражнение – устно упражнение (Блъсков – 1873 г.)

абас – везни за мерене на бисер

абат – католически свещенник, игумен

абеля – лозе

абраш – с петна по кожата (козината)

абсида – полукръгла сводеста част на постройка

авгур – древноримски жрец

август – първия римски император

авджилък – лов

авджия – ловец

авелзамански – много стар, отдавнашен

авер – приятел

авлак – място за ловитба

авлия – двор

автокефален – самостоятелен, независим

агалар – господар

агалък – господство, охолство

агарянин – турчин, мохамеданин

аглок – голяма сватбена кърпа

агнец – голямо мъжко агне

агъл – кошара, обор

ада – остров

адаш – съименник

адет – обичай

аджаип – особен, чудноват

аджамия – неопитен

аджеба – например

аджем – персийски

аджер – змей, хала / бърз кон / буен

адлийка – стара монета

адъм – крачка

аздисан – разлудуван

азлък – край на цигаре / част от кремъклия където е барута

азмак – мочур, тресавище

азър – сега

аид – преизподня

ай – ага / луна

айва – дюля

айвания – овощна градина

айгър – жребец

айдънлък – светлина

айлак – незает, свободен

айланли алтън – златно огледало

айлък – заплата

айналия – хубав

ак – бял

акбунар – чист кладенец

акинджия – разбойник, грабител, нападател

акме – връхна точка

аксамит – кадифе

аксу – бяла вода, чиста вода

актопрак – бяла пръст

акче – стара турска сребърна монета

акшам – вечер

акънтъ – течение

аладжа – топъл минерален извор / пъстър, шарен

алай – войскова част, свита, конвой, дружина / пасаж

аламан – рибарска лодка

аламански – немски

алан – ливада

алат – инструменти

алатурка – по турски

алафранга – френски, европейски

алащисвам – навиквам, привиквам

алах керим – каквото бог даде

алебарда – копие с брадва

алев – пламък

алма – украса

алта – висок

алтар – жертвеник

алтън – злато, жълтица, златен

алтълък – турска сребърна монета от 6 гроша

алтъпатлак – револвер

алча – жадувам

алчак – ниско място, нисък

алън – чело

аманет – нещо поверително / залог / знак, белег

амвон – издигнато място за проповед в храм

амуди – отвесен

анат – паметник

анахтар – ключ

ангъш – ритла на кола

анджак – тъкмо, само

апачик – отворено, зинало

апса – затвор

апсида – засводено пространство, източната част на православен храм (олтар)

ар – празно място

араба – кола

арабаджия – превозвач с кола – колар, майстор който прави коли

ара-бахче – междинна градина

аралък – междина, пролука

арания – голям котел

арап – арабин

арап гечит – цигански брод

арбия – пръчка за пълнене на оръжие

аргасам – обработвам кожа

аргат – слуга, ратай

аргилоди – глинен, глинест

арк – канал, вада

аркадаш – другар

аркан – примка

армуд – круша

армудие – стара турска монета

арнаут – албанец

арнисам – преставам, спирам, отказвам се, напускам, прекъсвам

арпа – ечемик

артък – излишен, в повече

архонт – военоначалник

аршин – мярка за дължина ок.68 см. (терзийски аршин) или ок. 79 (зидарски аршин)

арък, арк – вада

аръш – теглич на кола, процеп

ас – древноримска единица за тегло ок. 327 гр. / древноримска монета

асарии – дребна гръцка или латинска монета

аскер – войска

аслан – лъв

асма – лоза

аспра – дребна монета

асъл – истински

ат – силен кон

атеш – огън

атриум – централно открито помещение, предверие, зала

аферим – браво

афие – доносник

ахпап – другар, приятел

ахрянин – родопски помак

ахтар – бакалин

ахчия – готвач

ахчийница – гостилница

ахчигьоз – буен, хитър, опитен

ачик – ясен, явен, открит

ачиклък – открито, голо място

ашама – изхабяване, ръждясване

аязма – извор с лековита вода

аяк – крак

аянин – турски управител

аяр – степен на чистота на благороден метал и качество на скъпоценен камък

 

баас дере – дълбок усоен дол

бабаджан – едър, силен човек, юнак

бабаит – юнак, мъжага

бабе – съд за ракия

бабка – стара сребърна монета

бабяк – стомах

бадана – боядисване, измазване

бадева – даром / напразно

бадън, бадъм – бъчва

базбая – голям, важен, значителен

базилика – храм / седалище на архонт, базилевс

базилиск – змиевидно животно със златна корона, като на петел / украшение с него

базиргян – търговец, търгаш

баир – могила, хълм

байлама – тамбура

бакаджик – височина от която се вижда надалеч

бакия – дълг

бакрач – котел, котле

бактисам – дотягам, омръзвам

бакър – меден, меден съд

бакърджия – медникар

балабан – едър, грамаден

балван – много голям камък

балдър – много отдавна

балтаджия – водач на дружина

балталък – участък за сечене на гората

балтия – брадва

балък – риба

балъкчия – рибар

бамбашка – друг, съвсем различен

бандера – ориентир, пирамида / скеле

бараба – трошач на камъни / бездомен работник

барабар – заедно

барачест – космат, рошав

барашък – сговор,спогодба

барбут – стара монета / вид хазартна игра

басамак – стъпало на стълба, стълба

баския – одялана града, летва

баскън – обир

бастисвам – нападам

батак – мочурище, тресавище, блато / безизходица, забъркано положение

батал – голям, безформен

баталясал – изоставен

батардисам – потопя, унищожа

батисам – съсипя

бахча – градина

бахчеванджия – градинар

бачия – мандра

баш – прав, главен / тъкмо / глава

башибозук – нередовен турски войник / нередовна войска от кюрди, албанци и черкези

башия – главатар, първенец

баш кишиш – владика

башлък – качулка / капител

бая – голям, много, доста

баялдисвам – припадам

беглик – данък за животни

безбели – вероятно

безистен – голяма сводеста сграда с вътрешни магазини

бей – титла за високи чинове в Турско / феодал, господар

бейзаде – знатен, богат

байлербей – бей на бейовете

бейлик – богатство / княжество

беклеме – стражница, стража

бекчия – пазач

бел – права лопата

бели пари – сребърни пари

белки, белким – нима / дано

беллеме – потник под седло

белли – явно, известно

бент – преграда за отбиване на вода, заприщена вода

берат – султански указ, грамота

бербер – бръснар

берекет – плодородие

беч – изба, подземие

бешик – люлка

бешлик – турска сребърна монета от пет гроша

бешюзлук – стъкло от 500 драма (ок. 1,5л.)

биз-бизе – насаме, интимно

билюк – голямо количество, множество

билюкбашия – главатар

билюр – далекоглед / кристал

бина – постройка

бинбаши – офицер, началник на 1000 души

бинеджия – ездач

бинек – ездачен кон, яздешком

бинекташ – камък за качване на коня

бинлик – съд за вино (над 3л.) 1000 драма / дамаджана

бир – един

бичкия – ръчен трион

бичме – дълга четвъртита греда

бише – звяр, хищник

близница – стомана

близна – празнина

боаз – планински проход, теснина, дефиле

бодак – чеп

бозав – сив

бозалък – трева, целина обрасла с трева

бозгун – размирен, смутен / смутно време

бозлук – целина

бозмас – смесен, лош, фалшив

бойлия – пушка с дълга цев

бол – много

бостан – градина с дини

бостанджия – лице с полицейски задължения / градинар

ботур – пън, дънер

бочка – бъчва, бъклица

бошандисам – раздвижа се

бошлаф – празни приказки

боюк – голям

боюк чал – голям, висок връх

брантия – стара жена или мома

брекна – набъбна

буджак – кът, ъгъл ( до огнището)

бузгун – поражение

букаи – окови

букачка – младо буково дърво

буклуджа – дребна гора, шумак

булван – буца

бумага – записка

бумбак – дълбок речен вир

бунар – дълбок кладенец

бурия – тръба

бурма – пръстен

бурмалия – завит, засукан

бурун – земна издатина / нос

булчав – рошав

бучакчия – ножар

бучак – нож

бучарда – назъбен каменарски чук

бучук – половин

бушама – преграда

буюклия – мустакат

буюр – заповядайте

буюрултия – писмена заповед

бъкел – дървен съд за вода

бърдук – стомна

бюз-бютюн – изцяло, съвсем

бюлбюл – славей

бютюн – цяло

 

ваданлък – домашни потреби

ваджия – пущина

вакуф, вакъф – имот подарен на джамия

валия – управител на вилает

валма – слуга в метох

вало – було

валог – падина под височина

вапцвам – боядисвам / закъсвам

варак – съвсем тънки листи злато или сребро

варакладисан, варакосан – украсен с варак

варда – стража

вария – тежък железен чук

варка – лодка

варош – старинна част на град

вастагарка – тарга за пренасяне на строителни материали

ватах – съдебен чиновник, надзирател

веда – вещица / знание

ведом – известен

ведро – дървен съд за вода

везеница – наниз, редица, върволица

везир – висш правителствен чиновник в Турско

везне – каса

велик везир – главнокомандващ

велит – лековъоръжен войник

веля – казвам, говоря, заповядвам

венедишки – венециански

вересия – задължение, заем

веси – теглилка, везни

вестиарий – пазител на облеклата в двореца

вет – вехт, стар

веха – висок прът със знак

вещер – врач, врачка

веяло – корабно платно, ветрило

вигла – пост, наблюдателница, стража

видам – жизнена сила

видня – рудничарска пещ

вилает, виляет – област в турската държава

виран – разнебитен, износен

вирище – водовъртеж

вис- планинска височина

витка – нещо извито, завито

влагалище – склад, съкровищница

влак – брана или шейна от дърва

власина – козина

водник – водач

водяв – течен

воз – върху

вощуна – непречистен восък

врана – широк отвор на бъчва или каца

вранило – чернило

враница – лодка, ладия

врак – останки

врекел – чувал,торба

врело – буен извор

вретище, вреща – голяма торба, чувал

врис – извор, кладенец

връвище, вървище – планинска пътека

врятен – мярка за повърхнина ок. 2,5 дка.

всуе – напразно

всъде – навсякъде

втрапен – замаян / като трап , в трап

входник – коридор

вцъклен – втренчен

въбел – дълбок кладенец, извор

въза – препаска

възгечтисвам – отказвам се

въпа – езеро, локва, вдлъбнатина

върляк – върло място, стръмнина

въртило – чекрък на кладенец / долната част на воденичарско колело

въртеп – свърталище

въртоп – понор, водовъртеж, вдлъбнатина / планинска теснина, пещера

 

га – когато, кога

гавазин – въоръжен пазач, телохранител

гага – клюн

гагаузи – тюрки християни

гаджал – чужденец

гази – турски военоначалник – победител

гайле – грижа

гарпъ – запад

гато – когато

гебердясъм – умра, пукна

гебре – кесия от козина за чистене на коне

гевгир – каменна или тухлена зидария, свод

гевезен – виолетов, морав

гевендия – проститутка, лека жена

гевредисан – крехък, чуплив

гегалийка – дълга арнаутска пушка

гедже – нощ

геджура – беда

геена – преизподня

гезаджия – надзирател на десятъка

гезентия – коридор

гезия – памучен плат

гем – дълъг ремък на юзда

гема – скъпоценен камък с гравиран образ / пръстен с такъв

гениш – широк

герак – ястреб

геран – дълбок кладенец от който се вади вода с кофа

герен – ниско място край река, място за пасище

герие – подложка за рамо при стрелба с пушка

гериз – отходен канал

герчек – наистина

гечинмек – поминък

гечит – брод

гидик – занаятчийски инвентар / тясно място за минаване

гирме – дърво за залостване

глама – голяма скала, висок рид

глед – поглед, изглед

глиф – йероглиф

глъб – дълбочина

гмеж – гъмжило, множество

гнел – чим

горун – дъб

грамуда – голяма буца

грот – пещера

грош – венецианска сребърна монета

груп – вързоп с пари

гумнище – харман

гурбет – работа в чужбина

гъгър – шум от говор

гъжба, гъжва – чалма

гърбач – бич

гьобек – движение на таза и корема при танц

гьобекташ – издигната площадка в баня

гьоз – преграда / колело на печка / свод на мост / око

гьозбояджия – фокусник, шарлатанин

гьозгьоре – явно, очевидно

гьозлем – наблюдавам, следя

гьоклия – небесно син

гьол – езеро

гьостерица – тояга, сопа

гьотере – изцяло, наведнъж

гьоч – преселване

гюбре – тор

гювез – синьочервен

гюверджеле – селитра

гюгум – гюм

гюдюл – нащърбен предмет

гюзел – хубав

гюл – рози

гюлджук – помийна яма

гюлле – армейска кълбовидна граната

гюлпана – розоварна

гюляаджилък – търговия с розово масло

гюля – розово масло

гюм – дълбок метален съд с тясно гърло

гюме – полуподземна ловна къща

гюмрукчия – митничар

гюмюш – сребро, сребърен

гюн – ден

гюнеш – слънце

гюнеш дугмасъ – изгрев

гюнеш батмасъ – залез

гюнлюк – надница

гюрлюк – изобилие

гюрюк – сгъваемо покривало

 

даалия – планински разбойник

давия – съдебно дело, процес

давранма – стой, не мърдай

даг – планина

дал – клон

дам – обор

дамар – водна или рудна жила

дамга – печат, петно

дамла – сърдечен удар

дарак – гребен за ръчно влачене на вълна, машина за влачене

дардана – голям тежък кораб

дарейка – златна персийска монета

дармон – решето с едри дупки

дармоня – пресявам

даскал – учител

даяня – издържам

дебой – турски съдебен архив

дебуш – излаз, изход, излаз за войска на открито

деве – камила, камилски

деведжия – камилар

девлет – държава

деврие – караул, нощна стража

дегнек – тояга, пръчка

дакада – десетица, десет дни, група от десет

дексам – приемам, възприемам

делибашия – луда глава / нередовни войски

делия – буен човек

демек – сиреч, значи, тоест

демир – желязо, железен

демирджия – железар

денар – римска сребърна монета

дениз – море

денк – голям вързоп

дервиш – мохамедански монах / дървен сарашки инструмент

дервен – проход, клисура

дервенджия – пазач на проход

дере – дол, долчина, поток, рекичка

деребей – турски самовластник

дередже – състояние, положение

дери – кожа

дерман – мир, спокойствие

дермен – воденица, мелница

дерменджия – воденичар, мелничар

деруга – бразда, линия

джаба – даром

джаваир – скъпоценен камък, скъпоценност

джаде – шосе

джам – стъкло

джамал – зидана печка

джамбаз – търговец на добитък

джамликен – прозорец

джанабет – проклет, зъл, опък

джандар – стражар

джан-джун – жива душа

джара – рана

джаран – геранило на кладенец

джебе – конски ход

джебелник – козиняв чувал

джевиз – орех

джевизлък – орешак

джевре – кърпа

джезаджия – инспектор по ангарията

джезве – съд за варене на кафе

джелат – палач

джелеп – прекупвач на добитък

джендем – ад, пъкъл

дженуп – юг

джепане – боеприпаси

джерид – нов

джимбиз – тояга с железен край

джин – дух

джингъртин – медни съдове

джинджия – зъл дух

джинс – род, коляно

джира – дърво върху което се върти камък

джирах – хирург

джирит – стрела

джихадие – едра турска сребърна монета

джоглина – могила

джуздан – чанта, потфейл

джука – устна

джумая – пазарище

джумба – издаден ъгъл

джумбюш – веселба, веселие

джумфур – размирица, въстание

джунджурии – дребни неща, дрънкулки

дзидина – развалина

дзифт – черна смола, асфалт

дибидюс – съвсем, напълно

диван – меко канапе / държавен съвет в Турция

диванхана – хол, предверие, трем

дивит – метална кутия с мастилница

диз – коляно

дизгини – дълги ремъци на юзда

дизия – наниз от златни монети

дикат – внимание, бдителност

диканя – дъски със забити остри кремъци

дикилиташ – изправен камък, побит камък

дикис – покъшнина

дил – език

дилаф – щипци за огън, маша

дин – вяра

динсиз – неверник, безбожник

дип – твърде, съвсем

дипсиз – без дъно

диптих – две съединени дъсчици за писане, намазани с восък / двустранна икона

дипчик – приклад на пушка

дирек – дървен стълб, дървена греда

дирхем – арабска сребърна монета

дирлик – разбирателство

дисаги – две скачени торби

дискос – метално блюдо за нафора

дифан – голяма мрежа за ловене на риба

диш – зъб

диш парасъ – данък за изхабяване на зъбите плащан от поробените на турците

дишло – дърво между конете във впряга

длака – изглед

доган – сокол

доганджия – соколар

долама – долна дреха

долап – колело за извличане на вода, тепавичарско колело / съд за печене на кафе, пуканки и др…

домузлук – място между улея на воденицата и колелото

доница – дървено ведро

достлук – приятелство

драгоценен – скъпоценен

драгун – синя слива

драм – стара мярка за тегло ок. 3.2 грама

драхма – сребърна гръцка монета / стара аптекарска мярка ок. 3,7 – 3,9 гр.

дрен – дрян

дрика – погребална колесница

друм – път

дувар – каменна стена, зид

дудук – дървена свирка

дукат – венецианска златна монета

дукато – дребна монета

думан – мъгла, прах, пушек

дупла – златна монета за наниз

дургун – ленив, бавен

душман – враг

душник – одушник

дъня – удрям, продънвам

дьонме – християнин приел мохамеданството

дюзени – инструменти

дюзлук – равнина

дюкян – магазин, работилница

дюлбия – далекоглед

дюлгер – зидар, строител

дюлюм – мярка за земя равна почти на 1 декар

дюрук – връх

дякон – помощник на свещенника

 

евала – браво, благодарност

евет – така, тъй, наистина

еветчия – угодник

евжи – къща

евза – капсул на огнестрелно оръжие

евзалийка – евзалия пушка

егира – мохамеданско летоброене

егрек – лятна кошара за добитък

едек – запасен кон / поводи на животно

едем – рай / благодатен край

еджел – смърт, съдба

едикт – важен указ, закон

ези – страна на монетета със стойността

еквер – всевисшния

екзарх – глава на автономна източноправославна църква

екзегет – тълкувател

екимджийски – медицински

екин – посев, реколта

екседра – място за почивка / приемна, гостна / място за сядане до стена

ексик – по-малко, незначително

ел – ръка

елав – калай

елавник – молив

елей – маслиново масло

еленин, елин – грък

елзевир – вид обувки

ели – ветровит

елмаз – диамант

елпезе – тютюневи листа наредени като ветрило

ем – храна за добитък

емелик – храна, прехрана

емениджия – обущар който изработва емении

емения, еминия – плитка обувка, без ток

емир – титла на владетел от мюсюлманския изток

емпория – тържище, пазар

емирнаме – писмена заповед

емиш – овощия

емляк – данък за имот

емниет – доверие

ендезе – лакът, малко по-малко от аршин

ени – нов

еникьой – ново село

еничар – потурчен християнин, войник от турската пехота

енверие – бляскава украса

енколпие – нагръдна икона

енория – район обслужван от един свещенник

ентеше – кована сребърна или златна гривна

енфие – тютюн на прах за смъркане

еня – грижа

епарх – духовен глава

епархия – църковноадминистративна единица

епистимия – наука

епитимия – наказание от духовник на духовник

епитроп – лице държащо парите на черква, черковен настоятел

еретик – разколник, сектант

еркич – козел

ерлия – местен жител

ерминия – книга за иконописци с църковните правила

ерокирик – проповедник

ески – стар

ескиджия – вехтошар

еснаф – сдружение на занаятчии от един и същ бранш / дребен занаятчия

ефенди – господар, богат човек, господин

ефес – дръжка на сабя, меч и др.

ефория – настоятелство

еш – втори подобен, свързан с първия

ешик – праг

ешкия – разбойник, бандит

ешмак – навес над огнище

 

жамадак – елек

желва – кълвач

желка – костенурка

жерда – върлина

жерка – мелница,воденица / стомах

жеч – жлъчка

животен – животински, жизнен

жид – евреин

жидав – сух,слаб

жидов – еврейски

жлеб – голямо корито за грозде

жоп – тояга

жупел – сяра / ярост

жълта махмудия – златна турска монета

жълтица – златна монета

 

забитин – турски военен управител на населено място / пазач

заим – крепостно владение / турски спахия задължен да изкара войници на свои разноски

зайре – зърнени храни

зам – за да

заман – винаги, всякога

замба – инструмент за пробиване на дупки / печат за метални предмети

замк – лепило от смола

зандан – затвор, тъмница

запт – държа, вардя

заптие – турски униформен стражар

зарар – загуба, вреда, щета

зарбхане – монетарница

зарф – метална подложка за кафена чаша

засека – преграда от дървета, камъни и др.

заструг – кръгъл дървен съд с похлупак, захлупци

зат – наистина

зачя – сярна киселина

звонк – монета

зебек – леко въоръжен турски войник / дребен човек

зевгар – чифт, двойка волове (биволи)

зевзек – шегобиец

зеде, зейде – излишно, в повече

зембелек – пружина

зенгин – богат, заможен

зенгия – стреме

зехир, зеир – отрова

зилове – два бронзови кръга (муз.инструмент)

зимбал – плетена торба от лико (папур)

зифт – черна смола получена от асфалт

злота – златна полска монета

зографин – художник, иконописец

зорбаджа – насилие

зорладисвам – принуждавам

зулум – насилие, пакост, поразия

зуница – пояс / небесна дъга

зурна – дървен музикален инструмент

зъм – змия

зъркели – очи

зърцала – очила

зюмруд – изумруд

зян – загуба, щета

 

ибаадет ери – място за молитва

ибрик – съд за поливане

игумен – управител на манастир

иждивение – разноски

избушвам – изкъртвам, издънвам

издаяня – издържа, устоя

изин – разрешение

изкяря – спечеля

излак – дълбок кладенец

измагеря – наглася, натъкмя

измекяр – ратай

измет – работа, обслужване

измирна – тамян, смирна

измичам – измъквам

измятам – изкривявам от влага или топлина, изменям се

изпраскан – опитен, опечен, съвършен

изсуна – измъкна

изтипаря – напечатам, обрисувам / ритна, ударя

изтипосам – представя в някакъв вид, изобразя, фотографирам

изукам – извиквам

изхуквам – изгонвам, изпъждам

изчемрея – изчезна

изчухна – изсъхна

икилик – две оки, двойка / едра сребърна монета

икиндия – времето 4-5 ч. след обед

икрам – почит

илан – змия

илач – лекарство

илдъръм – светкавица, гръмотевица

илдъшка – стара жълтица

иливан – благоухание, парфюм

илям – присъда

имам – мохамедански духовник, висш духовен съновник

имарет – дом за пътници и бедни

имдадие – подкрепа / реквизиция

имовина – имот

империал – златна руска монета

ингерек – змия

ингилиз – англичанин

индикт – период от 15 години

инок – монах, калугер

интизап – налог за продажба на добитък

интифа – вземам под внимание, сверявам

инша – писание

ираде – султански указ

ирмилик – турска сребърна монета от двадесет пари

испат – доказателство

истер истимез – щеш не щеш

истилям – допитване

ифгира – клевета. злословие

ичкия – алкохол

ишарет – таен знак

ишлеме – ръчна изработка / работа с чужди материали

ишлик – работилница, ковачница

ищах – охота, желание

ищира – покупка

 

йаръм – половин

йекун – сума

йероглифи – образни писмени знаци (рисунки) означаващи понятия, срички и звукове / неразбираеми писмени знаци

йеромонах – монах със сан на свещенник

йок – не

йокуш – стръмнина

йолджия – пътник

йолу – пътека, път

йорс – наковалня

йълдъз – звезда

йълдъръм – гръм

 

каба – дебел, мек / поляна

кабадаия – тузар, конте

кабак – гълъб / кръчма

кабардисам – набъбвам, шупвам / назрявам

кабахат – вина

кабзалийка – стара пушка с кабзи

кабул – съгласен, приемам

кабурлук – калъф за револвер

кавак – бяла топола. явор

кавардисвам – запържвам

каваф – обущар

каверна – кухина

кавърджик – къдрав, засукан

када – голяма каца за грозде

кадем – талисман

кадемлия – късметлия

кадеш – дим, пушек, сажди

кадилък – турски духовен съд

кадия – съдия

кадуз – голяма каца

кадъна – съпруга на турчин, туркиня

каза – околия

казан – голям бъкърен съд, котел

казанджия – майстор на казани

казен – разгневен, свиреп, лют

казлач – червена пръст, вид глина

казма – права лопата

казъл – червен

казън – смърт, наказание

каик, каяк – лодка, вид шейна

каикчия – лодкар

кайл – съгласявам се

кайт – отметка, бележка

кайдисвам – нарязвам, накълцвам

каимакам – околийски управител

кайме – банкнота

каймет – цена, стойност

кайнак – извор, кладенец

кайряк – суха песъчлива или камениста почва, стръмно място

калаис – скъпоценен камък, тюркоаз

калайма – калайдисване / лустро

каламица – тръстика

калауз – търговски посредник / водач, разводач, пазач / голяма часовникова стрелка / топка на врата

каластир – мотика с дълга дръжка

калафат – кълчища

калафатя – запушвам с кълчища

калбурджия – майстор на решета

калдърма – площадка от каменни плочи

калдъръм – каменна настилка

кале – крепост, укрепление / развалина

калевра – плитка кожена обувка

калем – молив / длето за плоча / пръчка за присаждане / цев за прежда

калимана – кръстница / невестулка

кало – добро, хубаво

калпазан – фалшификатор

калтак – седло

калфа – помощник на майстора

калци – потури

калцун – висока обувка / дълъг чорап

калъч – сабя

кама – клин / двуостър нож

камара – грамада, натрупани на едно място неща

камарашин – ключар

камбур – гърбав

камъш – тръстика

кан – кръв

канлъ – кървав

канара – стръмна остра скала, зъбер

канат – капак на прозорец или врата / дъсчена ритла за кола

канджа – кука, въдица

кандил – стара лампа, фенер

канжул – кука за верига

кания – ножница

кантар – уред за измерване на тегло / мярка за тегло – 44 оки

канташ – тъмночервен скъпоценен камък

кантърма – кожена амуниция на кон

капан – затворено място

капасъз – нехранимайко, разбойник

капистра – верига и оглавник на кон, вол, бивол

капична – катурна, обърна

капище – езически храм, светилище

капия – врата / учреждение / ножница

капламак – подплата

капланче – тигърче

капсамунин – грабител, гладник

каптърдисвам – заграбя

капудан паша – главен паша

капуджия – вратар, портиер

капула – задната част на кон за втори човек

кара – черен

карабаджия – шивач на аби

караач – бряст

карабаджак – чернокрак

карабаш – черноглав, калугер

карабела – крива сабя

карабосан – боядисан, почернен

караван – керван

каравана – разлат съд с две дръжки

каравела – кораб с платна

каравокир – капитан на кораб

карагьоз – палячо, комедия с кукли

карагьозчия – актьор

караджа – сърна / мургав, черен

караджейка – вид слива / малка воденица

карайолу – черен път

каракавак – черна топола

каракач – дърво за окачване над огнище

каракол – патрул / полицейски участък

караконджул – зъл дух, вампир, таласъм

каракулак – боен нож с разширена дръжка

караманец – круша

караманлия – малоазийски грък

карамфилка – вид стара пушка

каранлък – тъмнина

карар – положение, мярка

караташ – черен камък

каратопрак – чернозем

карафа – шише за вода

карач – неплодородна земя

карачам – черен бор

карашик – смес

кардаш – брат, побратим

карез – омраза, злоба

каролин – вид стара монета

карпа – скала, зъбер

карпуз – диня

картал – орел

карток – свърталище

каршилък – огниво на стара кремъклия пушка

карък – леха, бразда

касаба – град

касавет – безпокойство

касап – майстор който коли добитък / кръвник, главорез

касапница – кланица / масово избиване

касатура – войнишки нож, щик

касела – сандък

касканджия – завистник

касначе – решето, сито

кастел – укрепен замък, кула

кастер – калаен съд за ракия

кат – етаж, слой, комплект

каталани – разбойници

каталясвам – капвам, преуморявам се

катарага – подвижна стълба

катил – убиец

катун – циганска палатка, бивак

катър – кръстоска между магаре и кобила

каук – островърха шапка, качулка с дълги краища

каун – пъпеш

кауш – килия

кафадар – помощник

кафтан – дълга горна дреха

качак – беглец, контрабанда

качак капусу – врата за бягство, задна врата, контрабанден път

каш – издигната част на седло, вежда

кашерджия – кашкавалджия

кашмер – срам, присмех

кая – скала

каялък – каменисто място

каямет – облага

каяфет – външност

квадрига – колесница с 4 коня

кебарин – знатен, благородник

кебе – наметало

кевгир – каменна или тухлена зидария, зидан

кедер – повреда, недостатък / тъга, скръб

кедерлия – който има недостатък / натъжен

кез – мерник

кезап – азотна киселина

келево – валяк на кладенец, чакрък и др.

келеме – запустяла нива

келяво – болно животно / место със слаба растителност / нищожно

кемане – цигулка

кемер – свод между колони / кожен пояс за пари / лавица

кемерлия – сводест

кемил – разумен, мъдър

кенар – ръб, край на плат, ивица

кенарлия – окрайчен

кендра – мандало на врата

кепазя – срамя, безчестя

кепча – меден съд с дълга дръжка / мрежа с обръч

керана – работилница, дюкян

керван – върволица от коли

карванбашия – водач на керван

кервансарай – голям хан за керванджии

кереп – горна част на воденичарска вада

керкенез – вид сокол

керпеден – клещи

кертисвам – срязвам

керхане – публичен дом

кесар – цар

кесиджия – разбойник, обирач на коли

кесим – на отсек, едно над друго, всички заедно

кескин – лют, силен, резлив

кесия – торба за пари, единица варираща от 10000 до 50000 акчета

кестерме – направо, напряко, безогледно

кетип – писар

кефалия – главатар

кехая – селски глашатай / главатар на овчари

кехрюбар – кехлибар

кечи – коза, кози

кешиш – калугер, монах

кибар – важен

кивгир – свод, зидан

кивот – ковчег, сандък

киек – дърво за биене на тъпан / стрела на кантар

кил – глина

киновар – яркочервена боя

кир – господин

кираджия – превозвач на чужди стоки

кирасир – тежко въоръжен конник

киреч – вар

кириш – греда, жица, тетива, струна

кирия – наем, заплащане на услуги

кирпич – непечена тухла

китап – книга, писание

кифор – ковчег за мъртвец

клаподан – тънка усукана жица от злато, сребро или мед (сърма)

клерк – книжар, писар

клефте – крадец, хайдутин

климия – дърво за заклинване

клир – духовенство / поставка за книги

клювка – клюн

клюз – отвор за верига / посока

клюнк – тръба

клюс – клопка от железни дъги с пружини

кованджия – пчелар

кованлък – пчелин

коджа – доста, голям

коджабашия – селски кмет, старейшина

козлук – преграда в обор

колай – начин, средство

колайлък – леснина

коландисвам – употребявам

колджия – надзирател, пазач

колник – тесен коларски път

колтук – въже за привързване

комат – къшей хляб

комшулук – съседство, врата между дворове

конак – околийско управление / къща за отсядане

кондак – приклад на пушка / ударник, спусък

кондика – правилник, устав, летописна книга на църква, манастир и др.

кондил – перо за писане, калем, писалка / възелче

кондисвам – отсядам, спирам се

кондурдисвам – поставям

конушмак – разговор

конфуз – мъмрене, посрамване

конч – горнище на ботуш

копан – бут от кокошка / чук за чукане на лен

копанар – който прави копани

копаня – разлат дървен съд

коптор – схлупена колиба

коркма – плашило

корпия – скорпион

коруба – дънер, хралупа

коруп – купа

коруджия – горски пазач, пазач

косатник – накит за глава от плитки с мъниста и монети, плитка

косер – назъбен градинарски нож

коситро – олово или калай

костадинка – златна корубеста монета

котак – монетен накит за глава

котора – помещение за добитък, кочина / тясна стаичка

котсузин – човек причиняващ беди

кочия – файтон, каляска

кошуля – долна дреха

кошум – ремъци за впрягане

кройцер – австрийска монета

крачна – пристъпя

крина – мярка за зърнени храни

круп – оръдие

крут – суров, строг

кръклъзи – ножици за стрижене на овце и кози

кръп – къс

ктитор – основател, дарител на храм, манастир

куверки – криви пръти на чергило за кола

кудрет – средства, пари, богатство

куз – усойно място, усое

кузум – обръщение

куйрук – опашка

кула – тъмнокафяв

кулак – ухо

кулаклия – сабя или нож с дръжка като уши

куландрисвам – служа си с нещо

кум – пясък

кумаш – плат

кумбара – граната, снаряд

кумлук – пясъчен, пясъци

кумривче – гълъбче

кундурджия – обущар

кундури – обуща

купел – съд за кръщаване на деца

купен – купа, куп

курбан – обредна гощавка с току що заклано животно

курдисвам – разполагам, нагласявам, натъкмявам

куркулук – ударник на пушка

курназ – горделив, дързък

курт – вълк

куртулисвам – отървавам, избавям

куру – сух, изпечен, здрав

курудере – сухо дере

куруджия – пъдар, горски пазач

курфия – греда на покрив

куршумли – оловен, покрит с олово

кусур – недостатък, вина, грешка

кутел – ведро за кладенец / дървена или каменна чутура / мярка за зърнени храни

куш – птица

кушак – пояс / привързване на сандък / вид кирпичена зидария / дете, поколение

кушия – надбягване с коне

куюмджия – златар

къврък – къдрав, извит, засукан

къжел – горна част на хурка, хурка / конус

къздисвам – кипвам, ядосвам се

къзъм – обръщение

кълкутина – завой

кър – поле, ниви, равнина

кърджия – човек работещ извън населеното място

кърласъ – полицейски началник

къран – мор

къргълък – широк кожен колан за оръжие

кърджалии – разбойници грабители през XVIII-XIX в., кърски разбойници

кърджия – търговец, посредник

кърк – врат, гърло

кърклък – турска сребърна монета

кърмъз – тъмночервен

кърсердар – началник на полската стража

кърчаг – стомна, глинен съд

късак – къса горна дреха / нисък човек

късък – слабина

къч – задник

къшла – зимна кошара / казарма

кьой – село

кьок – корен, род

кьопек – куче

кьопоолу – подлец, хитрец

кьопче – блюдо на везни

кьор,кьорав – сляп

кьоразмак – безводен

кьорсокак – задънен път

кьостек – верижка, верига

кьотек – бой

кьочек – ориенталски танц

кьошк – предна отворена покрита част от къща, лека дървена постройка

кюл – пепел

кюле – роб, слуга

кюлнук – купище

кюлхане – подъл, долен, негодник

кюлюстюр – нехранимайко

кюляф – островърха шапка

кюмбе – печка

кюмюр – въглища

кюнк – тръба

кюп – делва, голямо гърне

кюпенк – капаци на прозорци

кюприя – мост

кюраса – ризница, броня

кюрк – дълга горна дреха, подплатена с кожи

кюркчия – кожухар

кюселе – обработена кожа / гьон

кюския – дебела тояга сопа

кюстек – верижка на часовник / окови

кюстеклия – извит, завъртян

кютек – пън, главина

кюше – ъгъл

кютюк – дънер

кючук – малък

кяр – печалба

кятипин – писар

 

лавдано – лекарство от опиум

лагъм – подземен прокоп

лаз – анадолски търговец

лайла – леговище

лакуна – пропуск, липса

лакърдия – преказка, шега

лала – възпитател

лале – брънка, халка

лампада – факел, светилник

ланда – степ, пущинак

ландон – луксозна конска кола

ланц – верижка за часовник

ларец – кутия, сандъче

ластар – крехък лозов израстък / израстък на дърво

ластуна – пълзящо стъбло, царевично стъбло

лати – ризница, броня

латинец – католик

лаф – дума, приказка, разговор

лахна – зеле

левка – криво дърво

лезет – вкус

лелек – щъркел

леп – хубав

леса – четвъртит предмет плетен от тънки пръти, рибарски кош

лествица – стълба

лефта – голяма жълтица

лефтер – свободен, неженен

лефуш – вид револвер

либра – мярка за тежина равна на 500 грама

ливан – тамян

ливанто – парфюм

ливра – мярка за тегло на зърнени храни

лизгар – права лопата

лиман – пристанище

лин – голям дървен съд за мачкане на грозде

лингурин – циганин, скитник

лира – стара турска златна монета

лис – плешив

лиска – вид плочест камък

литра – ритла / сто драма или четвърт ока

лоб – чело, череп

лобут – бой

логотет – помощник на царя

логофет – писар

лонгоз – гъста, затънтена гора

лорон – ремък, препаска

лучерна – лампа

лъджа – топъл минерален извор или баня

лъка – кривина

людски – чужди

 

маане – турска народна песен

маара – пещера

магаза – склад

маган – инструмент за чистене на памук

магерница – манастирска кухня

мадан – стара железодобивна пещ

маджар – унгарец

маждрак – копие

маза – изба

мазгал – тесен отвор в крепостна стена

мазмата – изложение, описание

мазул – стръмен планински дол

маказ – разклонение, ножица

макина – машина

максул – добив, реколта, производство

максус – специално, нарочно

мал – стока, имущество

малачка – биволица

маламен – златен

малджилък – иманярство

малица – бухалка, голям дървен чук

малсайбия – собственик

манара – брадва

манаф – малоазиатски турчин

манга – въглищарско огнище

мангизи – пари

мангър – пара, монета

мандало – ключалка за врата

мандия – мантия

манишки – калугерски

манук – господар

мараза – разпра, свада

марангоз – дърворезбар, дърворезба

маргарит – бисери

мартак – тънка греда

мартир – мъченик

мартина – стара пушка

мартиризя – измъчвам

масаре – обсада

маслаат – работа

маслак – басейн

масраф – разноски, разход

масур – цев, тръба, цева, царевичен кочан

матара – манерка

матима – урок, сюжет

матрапаз – прекупвач

мауна – голяма лодка

мафаза – кутия за скъпоценности

махна – недостатък

махмудия – стара жълтица

махмуз – шпора

махрама – кърпа за глава

машал – факел, светилник

машалла – браво

мегданлък – широко празно място

меджидие – турска сребърна монета 20-25 гроша и златна 100-120 гроша

меджлис – съвет

медресе – турско духовно училище

медун – мъжка мечка

мезат – разпродажба

мезра – землище, мера

мека махмудия – 23 каратова златна монета

мекере – подлец

мектуб – писмо

мекян – дом

мембрана – кожа, пергамент за писане

мемлекет – местност, край, страна, родно място

менгеме – панта

мера – свободна земя, имот

мерам – цел

мердевен – подвижна стълба

мерджан – корал

мерия – пасище

меркез – управление

мермер – мраморен, мрамор

мертебе – степен, положение

месал – нощви

меситин – посредник

метелик – монета от 10 пари

метан – нисък поклон

метериз – окоп, бойница

метох – дом за монаси от голям манастир

мехкемет – съдилище

мечет, мечит – джамия

меше – дъб

мешелик – дъбова гора

мешин – обработена кожа

милет – народ

милетбашия – народен глава / църковен глава

милиарен – на който е означено разстояние

миндал – бадем

миней – черковна книга

минзил – поща, куриер

минсофа – широк, миндер

миралай – полковник в турската войска

мириада – множество от 10000

митра – златна корона на висш духовник

митювелия – разпоредник с вакъфски имоти

мишкувам – търся, ровя

млат – голям чук

млатя – удрям, бия се

мних – монах

моканин – влашки пастир

молепсан – заразен

молла – мохамедански съдия в голям град, проповедник

молоз – объл голям камък

мошия – имение, чифлик

мукадиян – свещен, който носи щастие

мукает – намирам време, погрижвам се

мум – свещ

мумджия – свещар

мунасъп – удобен, подходящ

мурабе – бой, война

мурафет – умение, майсторство, сръчност

мусандра – ниша с капак

мусафир – гост, пътник

муска – талисман

мускал – мярка за тегло – 1,5 драма, такова шишенце с розово масло

муслук – канела на чешма

мусрат – помощ от бога

мутафчия – майстор козинар

муфта – безплатно

мухабет – приятелски разговор

мухаджир – бежанец

мухтар – български старейшина в Турско

муш – шпионин

муща – обущарски чук

мърва – пепел и жар, въглищен прах

мъзда – възмездие

мюдирис – учител

мюдюр – управител на малък град

мюезин – духовник пеещ от минаре

мюзевир – клюкар, измамник, клеветник, доносник

мюлк – недвижим имот

мюнц – стара австрийска златна монета

мюстешар – съветник

мютесариф – управител на окръг

мюфтия – висш мюсюлмански духовник

мюхюр – печат

мющерия – клиент

мязам – приличам

 

набъкан – натъпкан

навуи – навуща

наг – гол

нагроква – нагорчава

нагъгрен – сгърчен, набразден

наджак – брадва, секира, гега

назландисвам – не се съгласявам

назлън назлън – едва едва

назъм – обичай, ред, правило

назър – управител на монетарница

найде – намери

налбант – ковач на подкови

намаз – мохамеданска молитва, обредно умиване

намяра – да се намира

наплатник – голям свредел за дупки в наплати

наплат – сектор от колело

нара – вик, врява

наргиле – водна лула

нафиле – напразно

нафора – късчета осветен хляб

нехир – река

нахия – област, община

небетчия – мливар, чакащ ред на воденица

ней – вид кавал

нефелен – негоден

нефез – глътка дим

нещер – хирургически нож

низам – ред, система

низамин – редовен войник в османската империя

ниет – намерение, умисъл

никия – вдълбана в стената ниша

нишан – знак, белег / личба, знамение / мишена за стрелба / вид орден

нишанджия – добър стрелец

нишеджилък – добра стрелба

нобил – благороден

ногавица – наколенници от кожа

номизма – стара златна монета

нотабил – достопочтен, знатен

нур – небесен огън, светлина

нуфуз – човек, лице

 

обиталище – свърталище, жилище

обител – манастир

обкоп – изкоп, окоп

облук – седло

образ – лице / икона

оброк – обещание, обет / обредна служба / облог / место където се извършват обреди

обсида – наплат на колело

обуз – тежка граната

ова – поле

оварда – щедър

овеся – окача

овде – тук

овраг – дол със стръмни брегове

овърлак – натрошен

овърлак таш – натрошени камъни, трошляк

одаджия – готвач на дружина овчари

одая – стая, килер

оджак – огнище, стая с огнище

одма – веднага

одун – дърво

одър – открит вход на къща / надигнато място

ок – дърво между конете на кола, дърво отпред на рало / стрела

ока – стара мярка за тегло ок. 1,28 кг.

оклоп – ризница, броня / дръжка на оръжие

окно – улей на воденица

околище – кръгло място

октоих – осмогласник

окумуш – начетен, опитен, отракан

олук – улей, отводен канал, водосток, водоскок

омуз – рамо

онлук – сребърна монета от десет пари / голям сандък

орак – сърп

орда – армия, размирици

орман – гора

орозан, оросан – хоросан

орта – среден

ортак – съдружник

орталък – множество хора, тълпа, околност

ортама – дебело въже

осмарство – кожарство

отбирам – разбирам

отвалям – отмествам

отвод – чардак, трем

отзев – пролука

отземам – отнемам

отлак – пасище / данък тревнина

отлук – място за сено

отлукана – плевня

отрок – дете

 

павун – паун

падало – място в планината където отсядат пътници / водопад

пазвант – нощен пазач

пазия – парапет

пазлив – страхлив, предпазлив

пай – дял, част, участие

пайтак – кривокрак

пал – вид гълъб

пала – шорока крива сабя

палабуюклия – човек с гъсти извити мустаци

паламарка – дървена ръкавица за жътва

паламут – дъбилно вещество от жълъди

палдъм – ремък

паликар – грък, гръцки войник

пампор – параход / влак

панагон – придавка, над всичко

панакида – намазана с восък дъска за писане

пангар – маса пред черква за свещи

панго – обущарска маса

пандур – стражар християнин в Турско

панта – безделник

панцир – броня, ризница

папаз – поп, свещенник

паприца – част от воденица, която предава въртенето на оста на камъка

папукчия – обущар, който шие папуци

папур – царевично стебло

папуци – вид пантофи / меки обувки

паралия – ниска кръгла маса, кована медна тепсия

парастас – служба за покойник, приношение

парасъ – пари за нещо

паратик – напразен, безполезен

перекенде – имот в чуждо землище / бездарник

парлама – външен вид, показ

парлант – блестящ

пармак – дърво от ограда, прозорец, парапет, спица от колело

парса – сума, бакшиш

паршив – келяв, жалък

паспал – полепнало брашно

пастал – напластени листа

пат – дървено легло, одър

патаклама – сбиване, бой

патардия – шум, врява

патер – католически свещенник

патрида – отечество

патриций – римски благородник

пафти – украсени метални плочки за женски колан

пахар – кана, чаша, дълбока паница

паянта – наклонено дърво което крепи гредите

педепсвам – възпитавам

пезул,пизул – издадено или вдлъбнато място като лавица, малко прозорче

пексимет – сухар

пелит – глина

пелка – двойна брадва, бичкия

пендар – голяма златна монета за накит

пенджер – прозорец

пепележка – воденично колело с перки

перекенде – малоценен човек

перпера – стара златна монета

петало – подкова

петлица – копче, прорез за копче

пехца – пещ

пиастра – сребърна монета

пилик – монетен накит

пиринч – месинг

пиростия – триножник за огнище, саджак

пис – мръсен

писмар – писар

пищол – пищов

пладня – държа стадото на сянка

побит – набит, вкопан

повитак – място обрасло с повитица

подвал – дебела подложена греда / изба, подземие

подница – разлат глинен съд за печене на хляб / изба, зимник

полис – затвор за измъчване, карцер

полугар – кошара за добитък

понор – място където водата се губи

пораза – зараза

поразник – проклетник

потир – чаша за причащие

похлупци – малък дървен съд с похлупак за сол, сирене и др.

пракса – опитност, обиграност

праксам – упражнявам, усвоявам

праматарин – търговец на галантерия

пранга – верига, окова

прапорец, пряпорец – знаме, висулка

прахтор – агент

превезло – дръжка прехвърляща съд

прекоп – изкоп, канал

препинам – препъвам

преслап – седловина

примас – първи по сан католически духовник, епископ, архиепископ

примикюр – титла на царски съновник

принцепс – първенец, пръв управител

приор – първи, старши / игумен на католически манастир

припас – силях

припек – място на слънце

приправа – преструване

прислан – препасан

присой – място обърнато към слънцето

притка – забита в земята пръчка

пробел – празнота

промка – тясно място за преминаване, прелез

прония – земите на болярин

прорицател – пророк

просуля – провися се

протка – малка врата на ограда, врата

протовестиарий – висш съновник в средновековна България

протогер – глашатай

протодякон – пръв дякон

протойерей – пръв свещенник

протокелиот – титла на придворен болярин

протомайстор – първомайстор

протопоп – главен свещенник

протопсалт – главен псалт

протосеваст – титла на висш болярин

протостратор – главен военоначалник

протък – едро решето

пръждосам – премахвам, оттървавам се / проклинам

пръквам – раждам се / явявам се ненадейно

псалтир – книга с Давидовите псалми

пукал – пръстен съд за вино

пул – кръгла метална украса

пунгия – кожена кесия за кремък, огниво, прахан и пари

пупал – барут

пупест – коремест

пурия – желязна тръба в главина

пусат – оръжие

пусия – засада

пусталък – необработено място

пусула – компас / зрителна тръба, далекоглед / лекарска слушалка / бележка, записка

пъзлак – места с камениста почва и храсти

пъна – стъпвам

първак – силна ракия / първа рожба / първи плод / първолак

пърнар – вечнозелен храстовиден дъб / клон

пъртина – пътека в снега

пюшкюн – миндер

 

рабош – дръвце на което чрез резки с нож се отбелязват сметки

раван – вид конски ход

равин – еврейски духовник, законник

разбой – стан / грабеж

разве – нима, освен

разгеле – тъкмо

разкиркитен – разкривен, разнебитен

разкръст – кръстопът

разкръстник – път с разклонение

разлив – място където се разлива река

разлог – планинска котловина

разсип – време когато месечината намалява

разсоха – разклонено като вилка дърво, чатал

разтег – разстояние между опънати встрани ръце ок. 1,5 м.

разтоп – разтвор

ракам – смятам, броя

ракаджия – производител на ракия

ракла – подпорна стена

ракъ – ракия

рамазан – мохамедански пост

рамбашия – главатар

рат – война, войска

рахат – спокойствие, спокоен

рахатлък – спокойствие

рахмет – задгробно блаженство

рача – искам

рачун – сметка, изчисление

рая – християните в Турско

реал – испанска сребърна монета

ребър – хребет

регалии – символи на царската власт

регула – правило

редиф – запасняк в турската войска

редут – малко укрепление в главното

рез – острие / ключалка, резе

рехим – залог

риж – с цват на ръжда

ризик – съдба, късмет

ровя – заравям, погребвам

ротонда – сграда с кръгъл план

руба – дреха / момински дарове

рубе – малка жълтица

рудбе – орден

рудина – горска поляна, планинско пасище

руина – развалина

рукан – сечиво като нож с две дръжки

руп – сребърна монета / мярка за дължина 1 / 8 аршина

рупа – дупка, галерия от която са вадили руда

рупи – стари рудници

русалии – изпълнители на обредни игри

русаля – неделята след Спасовден

русан – хоросан

руфет – еснафска задруга

ручило – дългата тръба на гайда

рушини – отломки

рушкам – ровя, тършувам

ръкатка – гърне с дъговидна дръжка отгоре

ръкоятка – ръкохватка

ряз – рязане

 

саалам – истински, същински

сабат – разговор

сабахалян – утре сутрин

сабахлен – сутринта

сабур – търпение

савак – подвижна преграда на вода, канал и др. / място за водопой

сагмал – стадо дойни овце

саг пара – куп монети

саде – само

саджак – железен триножник на огнище, пиростия

сажен – куп дърва / стара мярка за дължина равна на 3 аршина

садразам – велик везир

саз – източен музикален инструмент със струни и дълга дръжка / тръстика

сазлък – място обрасло с тръстика

сайбия – стопанин, господар

сайвант – навес, заслон, сушина

сайдисвам – почитам, уважавам

сака – голям съд за носене на вода

сакам – искам

саканя – тревожа се

саклет – мъка

сакуля – голям чувал

сакълдисвам – притеснявам се

сакън – недей, не бива

саландар – монета от 49 драхми

салаш – дъсчена барака

салма – буен / барака, заслон

сал – само

салтамарка – къса горна дреха

салтанат – разкош, блясък, тържественост, великолепие

салхана – кланица

самоков – воден механизъм с голям чук / железодобивна пещ

самсар – пор, бялка

самсурин – проклетник, негодник

самун – хляб с кръгла форма

санджак – административен окръг

сантим – дребна монета

сантур – струнен музикален инструмент

сап – дръжка на сечиво

сапа – задница на добитък / страничен

сапикасвам – съглеждам, съзирам

саплък – голям куп слама

сара – ред, редица

сарай – дворец, палат, хубава къща

сараф – търговец на пари (валута)

сарач – седлар

сардисам – обкръжавам

сарп – строг, суров, твърд

саръ – жълт

сарък – прът, препаска за глава

саръяр – жълта скала, бряг

сатрап – жесток, деспотичен, тиранин

сатър – вид плоско широко сечиво

сафирясам – дойда на себе си

сахан – купа

сахат – час, часовник

сахатник – часовник

сахатчия – часовникар

сахил – бряг

сахтия – обработена кожа

сач – връшник за печене на хляб / плитък тиган

сачак – издадена стряха

сачикбрус – зелен камък

сая – помещение за добитък / навес, подслон / дълга горна женска дреха

свет – светлина / свят

свинак – вид дребен габър

свитка – искра

свише – от всевисшния

свърток – свитък, пакет

сгур – остатък от изгоряло

себап – добро дело

себеп – причина, повод

севаст – титла на болярин

сеид – титла на управител

сеиз – коняр

сеир – зрелище

сеймен – турски военен полицай

секин – златна монета

секрет – тайна, таен

селемет – помощ, спасение

селям – поздрав

селямлък – салон за мъже в турски къщи

семер – самар

семерджия – самарджия

сенет – запис, разписка

сенище – призрак

сепер – прикритие

сераскер – военен министър / управител на военна област

серив,серлив – непрана вълна

серенк – кобилица на геран

сермия – капитал

серт – сприхав, избухлив, лют

сефа – веселба, удоволствие

сефалък – открито място, простор

сефер – военен поход, отделно действие, пътуване, път

сечник – пън, дърво

сиджим – връв, тънко въже, тънка кожена ивица

силях – кожен пояс с прегради за пищови и ножове / оръжие

сим – сребро

симен – сребърен

симпур – сяра

синия – ниска кръгла дървена маса, голяма кръгла тава

синкел – съветник

синклит – съвет

сифалия – приятен

скали – неподвижна каменна стълба

скалисвам – прекопавам

скалица – стълба

скемле – стол без облегало

скенджа – стискало за измъчване

скид – тънко дълго копие

скит – малък манастир

склав – роб, пленник

склеп – гробница

склоп – покрив, връшник

склянки – пясъчен часовник

скомен – столче

скорах – нож

скорен – ботуш

скорпидия – старинна обсадна машина

скуфа – шапка на православен духовник

скъдел – керемида

слик – лик, образ

слог – съгласие, сговор / полегата местност

слон – заслон, колиба

слъп – клон на дърво

смирна – благовонно масло, доброкаяествен тамян

соба – стая за спане / печка

соват – пасище / добитък

сойгунджилък – грабителство

сойка – сгъваемо ножче

сокак – улица

солак – левак

солук – дъх, дишане

сондурма – отвод пред къща, пруст

соп – улей, тръба

сотник – казашки офоцерски чин

софта – мохамедански религиозен проповедник

спахия – турски конен войник / владетел на земи

спеша – бързам, сблъскам

сприя – вихър, стихия

сребърник – стара сребърна пара

средорек – място оградено от река

ставило – дъсчена преграда за спиране на водата на воденичен улей

стамбол – златна турска монета

становит – запънат, застопорен

стас – ръст, бой

стеза – пътека, път / следа, диря

сток – улей

столнина – седалище, столица

стратиот – войник

стратопедарх – военоначалник

стратор – пазач

стрелница – бойна кула

строп – етаж

струга – капчук, суходол

стружна – дъскорезница

стубел – чучур на чешма

стубла – кладенец с дървен или каменен обръч

стъгда – мегдан

стъп – етаж

стъпица – клопка, капан

стърга – тесен проход за животни

су – вода, река

субаш – полицейски началник в Турско

сува – мазилка от хоросан

сувария – въоръжен конник

суват – лятно пасище на планина

сулица – вид копие

султани – златни турски монети

султан шериф – златна монета със султанска тугра

сулфато – хинин

сур – светлосив

сус – млък

сърмо – злато

сърт – хребет, било на хълм, бърдо

сърча – стъкло

съръндак – мъжка сърна

сюнгия – щик

сюнет – обрязване на малки момчета

сюргюн – заточение, изгнание

сюрдисвам – заточвам, устройвам

сюрек – голямо стадо добитък

сюрат – образ, лице

сюрия – голямо множество

сюрме – мандало за запъване

сюрюджия – пощальон

сютлук – върбалак

сякам – мисля

 

табак – кожар / щавена кожа / плътна хартия / тютюн

табан – стъпало, равнина

табиет – характер, обичай

табия – укрепление, окоп

таборагас – началник на турско войсково поделение

тагар – крина

тагарджик – кожена торба

тагма – военен отред

тазе – пресен

тазчия – водач на хрътки

тай – конче

такрир – писмен документ

таксидиот – пътуващ калугер

таксират – нещастие, беда

такъм – комплект принадлежности / накит, носия

талаз – вълна

таламбаз – тъпан, барабан

талант – количество злато или сребро

талар – чиния, кошница, каче

талер – западноевропейска сребърна монета

талига – каруца

талим – начин, подход / военно обучение

талимат – документ за собственост на добитък

талпа – дебела дъска

талян – преградено с мрежи пространство в морето

таманя – пресмятам

тамахкяр – скъперник, алчен

танадисам – забележа, разпозная

тандър – вид печка

танто – квит

тананджа – дръжка на пушка

тапия – писмен документ

тарабука – ударен музикален инструмент с форма на гърне

таран – тежка греда за разбиване на стени

тарапана – монетарница

тарла – нива

тарпазан – перило, парапет на стълба

тартан – наметало

тасма – лента, дълга изрезка

тат – крадец, разбойник

татарин – преносвач на поща в Турско

тахта – дъска

таш – камък, скала

ташлък – камънак

ташчъ – каменар

твърд,твърдина – крепост

твърда махмудия – 21 каратова златна монета

тевекелия – щедър

тедарик – приготовление

тезгере – носилка, тарга

тек – нечетен, сам, самичък

теке – мохамедански молитвен дом

текерлек – колело

текийка – минутка

текме – ритник

текмил – точно

текне – корито

телалин – глашатай

телкия – седло

темане – мюсюлмански поздрав с ръка

темел – основа на сграда

темесук – полица

темпло – иконостас

тендил – променен, маскиран

тепе – хълм, могила

тепегьоз – нахалник

тепеджик – приклад на пушка

тепелик – сребърен накит за глава

теразосам – закрепя на земята

терам – търся, диря

терджуманин – преводач

терезия – теглилка, везни

тереке – наследство

терем – женско отделение в господарска къща

терзия – шивач

терк – образец, модел

терминус – край, крайна точка

терсана – корабостроителница, каторга

терсене – опак, неразбран човек, неудобно, лошо

тертип – ред, наредба, начин

тесак – войнишки нож

тескере – документ за свободно движение в турската държава

теслимя – предавам

тестия – стомна с широко гърло

тетик – спусък на пушка

теферич – разходка, гуляй на открито

техна – усамотено място

технитар – занаятчия

тиара – корона

тикла – каменна или пръстена плоча

тилне – тъпа част на сечиво

тимар – имот владение на спахия

типик – църковен устав

типосвам – печатам, фотографирам

тир – насип между мочури, бряг на вада

титрица – пайета, брокат

тишлер – дърводелец

тлакана – плевник

ток – течение

токмак – дървено чукало

топ – оръдие

топал – куц, хром

топ карач – китка брястове

топоришка – дръжка на сечиво

топрак – землище

топтан – изведнъж, изцяло

топурдия – врява, шум

торлак – селянин

точило – колело

трап – дупка, улей, склон

трагето – площад

трапеза – ограда на кладенец / подиум, поставка / покривка за хранене

трат – следа, диря, стъпка / миризма

требник – свещеничешка книга

тримиро – тридневно гладуване

трифил – детелина

тропар – черковна песен в чест на светец

трошляк – дребни камъни, чакъл

труптина – тяло без глава

трупя – мъча, измъчвам

тубдил, тибдил – изравнено, заравнено, заличено

тугра – султански знак заместващ подписа, монограм

туджарин – тежък търговец

туз – богаташ

тузла – солена мина, солница

тузлу – солен

тулум – одрана като торба жовотинска кожа / търбух, шкембе

тулумба – помпа за вода

тумба – голяма група хора, тълпа / могила, възвишение

тумрук – дървени окови

тумрукхана – зандан, където се изтезават затворници

тумрукчия – тъмничар

туна – беда

туралия – подпечатан / като златна лира

турма – гъст пушек

тутор – надзирател

тутун – дръж

туч – медна сплав, бронз / бронзов звънец

тълмач – тълкувател / преводач

търмък – земеделско гребло

тюмбелек – малък тъпан

тюрбе – гробница

тюрлия – род, вид, сорт

тютюрме – лъскав метален кръст с дупка

тюфек – пушка

тюфекчия – оръжейник

тюфлек – сламеник

 

уврат – мярка за земя ок. 1000 кв.м.

уз – добър, подходящ

узун – дълъг

уйдурма – нещо натъкмено, скроено, нагласено

укуш – стръмнина, рът

улак – пратеник, вестител

улям – присъда

урум – грък

урума – болест от нечист дух

усое – сенчесто място

уста – майстор

устабашия – първомайстор

усталък – майсторство

усул – метод, способ, начин

ухатка – гърне с полукръгла дръжка

учурум – свободно място

уюн – игра, номер

 

фаис – лихва

фаисчия – лихвар

факир – мохамедански аскет / ловък фокусник / необикновено сръчен човек

факлия – голяма свещ

фаля – дупчица на кремъклия пушка откъдето се възпламенява

фанара – пара

фанариот – гръцки духовник

фандък – леска, лешник / турска златна монета / наниз

фандъклия алтън – стара турска жълтица

фараш – широка лопата

фарфор – порцелан

фаша – изрезка от кожа, сноп

фелон – свещеническа одежда

фертиг – готово

фата – съдба

фетва – писмен отговор на мюфтия

фил – слон

филджан – чаша за кафе

филдиш – слонова кост

фиоринт – стара австрийска монета

фирида – долапче в стена

фишек – ръчно приготвен патрон / илюминация / увити пари

фишеклик – патрондаш

флорин – италианска златна монета

фрате – католишки калугер

френгия – западниевропейски

фукара – бедняк, сиромах

фур – чувал

фурча – четка

 

хабер – известие, вест / познание, понятие

хава – състояние, положение, настроение / време, климат

хавуз – басейн

хаджия – лице ходило на светите места – Йерусалим и Мека

хадър – зелен

хазна – държавно съкровище / много пари

хазнатар – пазител на хазна

хазър – готов, приготвен, тъкмо, така и така

хаир – добро, благочестие

хаирсъз – лош, безделник, негодник

хайван – животно, глупак, проклетник

хайдамак – нехранимайко, вагабонтин

хайдут – крадец, разбойник

хайдутлук – кражби, грабежи, разбойничество

хайлаз – безделник

хайле – доста, твърде много, значително

хайта – разбойник

хайър – не

хак – заплата, възнаграждение, дял, част, право, заслуга

хал – състояние, положение

халач – дръндар

халик – създател, всевисшен

хамам – турска баня

хамал – носач, возач

хане – дом, къща

ханзър – гад, мръсник

хапуз – арест, затвор

харап – пустош

харач – личен данък за мъже в Турско

харба – късо копие

харбия – желязна пръчка за пълнене на оръжие

харем – отделение за жени

харен – добър

харзовул – писмена молба, заявление

харизма – подарък

харман – вършило

харсъз – разбойник, крадец

хас – чист, истински / обръщам внимание

хастане – болница

хасъл – истински, наистина, точно

хасър – рогозка

хат – писмо указ

хата – грешка. злополука

хаталия – опасен

хатипин – мохадедански проповедник

хатър – добро

хахамин – еврейски свещенник

хаят – пруст, килер, коридор

хвак – примка, капан, клопка

хеким – лекар

хелиаст – съдия

хемен – близко, почти, едва

хендек – ров, изкоп, трап

хергеле – стадо коне

хесап – сметка

хина – водовъртеж, фуния

хисар – крепост

хора – област

хорище – кръгово пространство

хромел – ръчна мелница / камък на мелница

хрумица – мярка за дължина – чепер

хюкюмет – представител на властта

хумба – подземие, изба, бордей

хъз – сила, устрем

 

цвол – стрък, ствол

цесар – цар, царица

цер – вид дъб

цехин – стара венецианска златна монета

цибър – тънък

циция – скъперник

цъкло – стъкло

 

чаглаян – водопад

чадър – палатка, шатра

чаир – ливада, пасище

чакмак – огниво, ударник на пушка

чактисвам – запъвам ударник / разбирам, досещам се

чакъл – трошляк, чакъл

чакър – сив, пъстър, сивоок

чал – планински връх

чалгия – музика, свирене

чалдисвам – умопобърквам се / повреждам се

чалнат – побъркан

чало – заоблен връх

чалъм – начин, способ, умение

чам – дървен материал от иглилистни / лодка

чамалюга – топка

чамсакъз – втвърдена смола от дърво

чамур – кал

чамурли – кален

чамуга – сопа

чан – камбана, звънец, хлопка

чанак – паница

чандия – таван, покрив

чапа – мотика

чападжия – копач

чапкън – развратник, немирник

чапраз – метална тока за женски колан / подвиване зъбците на трион

чапрашък – забъркан, неясен, заплетен, сложен

чарда – стадо говеда

чарк – зъбчато колело / механизъм за гайтани

чарклия – назъбен

чарпалак – съчки, клони

чаршия – търговска улица или площад

чаталат – раздвоен, чаталест

чатър, чатърлък – кръстопът, разклонение

чауш – турски сержант

чевръст – бърз. здрав

чеверме – печено месо на шиш или скара

чегаря – кастря, подрязвам

чейре – израз на лицето

чейрек – четвърт, ивица, поемане при пушене / златна турска монета

чекма – издадена част от сграда

челеби – господин, господар

челик – стомана / детска игра

чембер – обръч, плоско желязо

чемер – отрова / дявол / голяма мъка, проклетия

чемерен – злокобен, зловещ

чемерика – отровно растение

ченгене – циганин, цигански

ченгия – танцьорка

чепраз – нашивка от гайтани

черек – четвърт, четвъртина / четвърт от бяла меджидия / калаен съд за четвърт ока / шиник

череме – късмет

черепия – подница

черибашия – цигански главатар

чернец – калугер

черник – ладия / манастир / черно

чернило – мастило / траурни дрехи

черясло – желязо за чукане

четеля – рабош

чеч – копа сено, купен

чибук – лула

чивгар – втори впряг / ярем

чивитен – син

чивия – клечка, клин, гвоздей

чиздосан – набръчкан

чизгия – черта, резка

чизми – ботуши

чикакчия – лечител

чилингир – ковач на фина железария

чиплак – оголен

чирен- дръжка на нож

чиреп, чирип – глинен съд, череп, вдлъбнатина в скала

читак – турчин

чифте – два еднакви предмета, четно число / двуцевка / ритник на кон или магаре

чифчилък – земеделие

чифчия – земеделец

члун, члън – лодка

чобан – овчар

чолак – с откъсната ръка или пръст

чомак – дебела сопа с топка

чоп – жребий

чукла – дънер

чукур – трап, ров, яма

чун – лодка

чур – пушек, опушено

чурук – изгнил, развален, болен

чуруклук – празнота, пропуск

чуря – пуша, димя

чутура – дълбок дървен съд за чукане / глава / кратуна

 

шавар – папур

шандан – свещник

шанец – окоп, изкоп, ров, канавка

шапшак – съд за гребане на вода

шарада – загадка

шарап – вино

шарапана – съд за изтискване на грозде

шаспо – стара бойна пушка

шафк – цвят

шах – мохамедански учител / дух

шахат – свидетел

шашав – глупав

шашарма – бъркотия, измама

шашка – сабя

шеит – мъченик на вярата

шей – предмет, вещ, нещо

шейрет – хитрец

шейтан – дявол

шериат – религиозно-битови правила у мохамеданите

шерифи – турска златна монета

шаркъ – изток

шехзаде – княз, принц

шимал – север

ширт – ключалка

шишане – стара пушка с широка цев

шишман – дебел

шубе – страх, съмнение

 

щандарт – знаме

щерна – съд или басейн за събиране на вода

щулци – кокили

щърб – беззъб

щърн – огромен

 

юва – бездомник

юз – съд събиращ сто драма – 1 / 4 ока

юзбащия – капитан в армията или полицейски началник

юзенгии – стремена

юзлук – монета от сто единици / съд от сто драма

юк – товар, товар пари от 100000 гроша / бреме

юклук – долап за дрехи

юрнек – образец

юрт – запустяло място, двор

юртище – запустяло място между къщи

юртлук – имение, земя, пусто място

юрук – турски пастир, скитник

юруш – пристъп, атака

юсте – прибавка

юстюн – по-горен

юшур – данък в натура

 

яба – дървена вила

ябанджия – чужденец, другоселец

явер – адютант

язлък – отворено помещение на къща пред стаите

яй – пружина, ресор

яйлак – лятно планинско пасище

яйлия – който е с яйове

ялдъз – златна монета

ялдъзлия – позлатен, посребрен, лъскав

ялъм – сила, мощ

янлъш – погрешен, сбъркан

яма – облага, привилегия / грабеж

ямак – граничар, еничар

ямбол – водовъртеж

ян – страничен ремък на каруца

янгън – пожар

янджик – торба

янкеседжия – крадец

янлъш – лъжлив

япанджак – ямурлук

япия – сграда

яр – стръмен бряг

яра – рана, мъка

яралия – ранен

ярдъм – помощ

ярмада – полуостров

ясак – забранен / охрана, стража

ясакчия – конвой, пазач

ястък – миндер, леха

ятаган – тежък дълъг боен нож с извито острие

ятак – легло, креват / свърталище, леговище, място за нощуване

яхър – обор

яшмак – покривало за лицето при мохамеданите

яя – нередовна пехота