Dalmatinski recnik i znacenje 3

R

rađe-žice na kolu bicikle, radije
rađ -izraz iz igre karata “na koncinu”
rakno -crni,ženski vuneni šal, za korotu
ramada -žičana mreža, sito za prosijavanje gašenoga vapna
ramina -kanta, limeni sud, posuda
ranač -krevat na rasklapanje
ranpin -željezni klin na kojemu visi meso, ribolovni pribor (jedna ili više velikih udica)
raporat -izvještaj
rastočit se -raspast se od vode
Rašpe -nadimak za Trogirane
rašpa -turpija za drvo
raštela (reštela) -rešetka
ravandela -otpirač od skrivljene debele žice
ravanela -rotkvica
raž -vrsta svile
reb -čokot
rebatinat -pričvrstiti zakovicama
rebatajica -povratni valovi uz morsku obalu, nešto odbijeno
rebanbit -podjetinjiti
rečam -ptica(mamac) za ulov drugih ptica
rečina -naušnica
ređipet -grudnjak
reloj -sat
rešeto -sito
rešpetat -poštivat
reta (dat reta) -mariti za nećin, uzvračati pogled, razgovor, poticati na nešto
retaj -otpadak, dio kraja
revanje -njakanje makarca
revati -njakati
ribalacjun -udar, napad
ricast -kovrčav
ridikul ( redikul ) -čudak, osoba s kojom se svi izrugivaju
riga -crta (na kosi, na hlačama)
riga t-povračat
rikam ( rekam ) -vez, čipka
rikaman ( rekaman ) -izvezen
rikover -sklonište za siromašnu djecu i nahočad
rišpet -poštivanje
rizit -biti rezak (npr. mineralna voda “rizi”
rogacjun – crkveni ophod u proljeće tri dana prije Spasova, molitve za bolje usjeve
rošnjaci – potkožni čirevi
rotondast – okrugao
rožada – jača rosa
rusula – ruža
ruta – ljekovita poljska biljka, planirani put, dio puta
ruvinan – oštećen
ružolij – maraskino, pelinkovac

S

sagumat – uništiti
sak – vrsta ribarske mreže
saket – vrećica
salbun, salbunada – pjesak, pješćana obala
saliž – pod (cesta) prekriven betonom
samar – sedlo za magarca
saosa – menta (ljekovita trava)
savura – šljunak, vrsta jela (npr. “srdela u savuri”
satrat – uništit, slomit, pregazit
sekirati se – brinuti se
sekreto – tajno
selen – celer
sič – vjedrica, vjedro
skala – drveni mostič (daska) od broda do obale (pristaništa)
skale – stepenice
skancija (škancija)- polica
skončat – završit
skula – škola
skular – učenik
smantan – izbezumljen, osoba u stanju blizu nesvjestice
smantat – izbezumit, dovesti drugoga u dilemu
smij – smijeh
smišan – lijep, zgodan, drag
soč – pregib na suknji
sotič – vrsta plesa
spače – upropastitelj, izjelica
spiza – hrana
splest se – počeljati se
spoža – nevjesta
spuž – puž
stađun – godišnje doba
stanjada – kotlenka, kotao (za pranje robe)
stina – kamen
stopru – tek, upravo sad
storija , štorija -priča
strija – streha
strijač – slamnati muški šešir
stumik – stomak, želudac
Sudamnja – blagdan i sajam sv.Duje, zaštitnika grada Splita (7. svibnja)
sukanac – debeli sukneni pokrivač za krevet
svilina – vrsta morske trave
svitnjak -krijes
svurgat -usidrit

Š

šajeta -strijela, grom, vrsta čamca
šalavrda -prevrtljivac
šalčina -šaljivac
šaldat -zalemit
šaldadur -lemilo
šaliž (saliž)-pločnik
šalša -salata, mješana
šalša o’pom-kuhani sos od paradajza
šamaštrat (samaštrat)-satrti, uništiti
ščap -štap
ščavet -misal (glagolski)
šćeta -šteta
šegac -pila za drvo
šenamana -vrst čaja (za čišćenje)
šemedekan -sjeme konoplje
šemizet -ormarić s ladicama
šempjav šempjast -blesast
šempre -uvijek
šentada -klupa u parku
šentenca -osuda “krnji” (princu karnevala)
šenzacjun -senzacija
šerjasto -ozbiljno
šesno -lijepo, skladno
šestan -skladan, lijep
šest (šesti)-pokret, trzaj, (pokreti)
šešula -drveni ispolac za grabljenje vode
šetebandjere -prevrtljivac (sedam zastava, tal.)
šigureca -zapinjača
šifun (sifun)-soda voda
šijun -jak udarac vjetra, gumena cijev
šimatorij -prostor oko crkve (nekadašnje groblje)
šimja -majmun
šinjorina -gospođica
širena -svirak
šjor , šjora -gospodin, gospođa
škafetin -ladica
škajun -kamenica
škaldin -grijalica
škanbjot -trik, potez, preokret
škancija -polica
škanjažin -razbojnik
škarpuni-visoke cipele, vrsta ribe
škaršelin -džepić na muškom prsluku
škartan -izbačen, suvišan
škartuc -papirnata kesica
škicat -zgužvat
škivat -izbjeć
škivožo -gadljivac
šklopci -plikovi na koži
škojar -otočanin
školana -razgoličena
školtura -radionica cementnih predmeta (križeva, kipova i sl.)
škopjat -buknuti, izbiti
škopula -pljuska
škoš -trzaj
škovace -smeče
škovacera -lopatica za smeče
škovacin -smetlar
škovetat (špacetat)-očistiti robu četkom od prašine
škrbat se -brinuti se
škudela -šalica
škufjun -dječja kapuljača
škura -vanjski kapak na prozoru
škurija -bič
škuro -tamno
škurica -tama, mrak
škužat se (skužat se)-izviniti se, zamoliti oproštenje
škvadra -ratna flota
škvara -pravi kut
šofaj -postelja za jednu osobu, kauć
šoneta -osmrtnica
šoto -ispod
šoldi -novci
šoferini (šolferini)-žigice
šotana -podsuknja
šotobraco -pod ruku
šotomanvia -lukavo ukrasti
šotoskale -prostor ispod stepenica
šotovoče -ispod glasa, potiho
špacakamin -dimljačar
špaceta -dimljačarska četka
špaker -štednjak
špančera -muški šešir
španjulet -cigareta
špasej -drvana hodalica za djecu
špecija -lijek
špicjalija -lijek, ljekarnica
špigete -vezice za cipele
špina -slavina
šplanja -blanja
šplanjat -blanjat
šporkarija -prljavština, prostačke riječi, ponašanje i sl.
šporko -prljavo
šporkun -prljavacšprajak-drveni šiljak za podbadanje magarca, za kušanje pršuta
špuarjola -pljucaonica
špurtil -omanja mrežica lijevkastog oblika za dohvat ulovljene ribe
štajun (štađun)-sezona
štandarac-jarbol za zastavu
šterika -voštana svijeća
štikadenta -čačkalica
štrika -željeznička pruga
štipalica -kvačica za zakvačiti robu na sušilu
štramac -vuneni madrac
štrapac -trud, dosadni teški dugotrajni posao
štrcbrc -izraz za površno, na brzinu napravljeno
štopat -zaustavit (loptu)
štovat -poštivat
štraca -krpa
štrukapatata -kuhinjsko pomagalo za gnječanje krompira
štucigat -zadirkivati, uznemiravati
štuf -sit, kojemu je nešto dojadilo, dosadilo
štufat se -zasititi se
štuk -stolarski kit
štukat -zakitat
šturbat -pokvariti želudac
šturum -juriš
šudar -rubac, rupčić
šuferine – šibice
šufit -potkrovlje
šugaman -ručnik
šumpreš -pegla
šumprešat -opeglat
šuperab -ponosan, ohol
šuperat -nadmašiti, izbaciti, nadvisiti
šupjača -cjediljka, posprdan izraz za žensku osobu
šušanj -suho lišće
šušpet -sumnja
šušta -madrac s oprugama, opruga
šušumad -suha trava za potpaljivanje vatre
šušur -buka
šušurat -bučiti
švere -kazaljke
švog -opuštanje, način za iskaljivanje, odmor
švogat se -opustiti se, iskaliti se, dati oduška
švora -časna sestra

T

tabela -ploča
tabeluni -panoi, velike ploče
takjica (takica)-takljica, pritka, štap za pridržavanje loze
takujin -novčanik
tamburin -stolica bez naslona
tantacjun -napast
tantat -napastvovat, nagovarati na nešto
tarma -moljac, lavanda
tarmat -dosađivati
tavajol -ubrus
tavaja -stolnjak
tavela -keramička pločica
tavka -mliječna trava
tavulin -stolić
tažit -umiriti
teča -zdjela za kuhanje
temen -tome
tenda -zastor
tenpla -sljepoočnica
terina -zdjela (obično za salatu)
tešta a tešta -natjecanje u dvoje
tić -ptica
timun -volan
tinel -gostinjska soba
tinbrat -pečatiti
tingulet -vrsta jela od peradi, divljači
tira mola -potegni popusti (povuci odpusti)
tiščat -držati
titular -momak koji se sprema zaručiti djevojku
toč -umak
točat (se)-umakat (se)
tola -stol
tolitar -hektolitar
tonba -obiteljska grobnica
tovar -magarac
tovirna -krčma
traverša -pregača
trapula -naprava za lovljenje miševa, zamka
traveštit se-od težaka postati građanin (gospodin), preobući se
trefit -susresti se, pogoditi
trentun -trideset i jedan
trgačina -berba grožđa
trinoge -tronog
trluke -debele zimske vunene (suknene) papuče ukrašene perlicama (u Dalm. zagori)
trombefajer -bubnjarska vatra (vojnički)
trotul -zvrk
trščica -trstika
trunit -mrviti,
trnut se -gasiti se
trunfun -proždrljivac, rasipnik
tudeški-njemački
tukac -puran, glupan
tunbula (tonbola)-vrsta igre na sreču
tunja -udica sa povrazom
turanj -presa za grožđe
turica -smotka (duhana)
turnjačina -tiještenje grožđa
tutivika -vrsta bodljikave trave (bodljikavih listova)

U

urtat -naljutit, iznervirat

V

(po) valju -lagano kotrljajući, igra po zemlji, na “balote” kad jedna kugla ne udari u drugu nego je samo dotakne
vakterica -kućica čuvara željezničke pruge
vaneza -razmak, pravilan red, prolaz u polju
vapor -putnički ili trgovački brod
vargula -šahta, rupa za odvod vode u kanalizaciju
vazina -vrpca s kojom su se vezivale gaćice
važ -limenka, lonac
vedute -cirkusni šatori s raznim zabavnim prikazima
vele -vrste
veltrina -izlog, gornji dio kuhinjskog ormara (kredence)
ven (vengo)-nego
ventula-lepeza
vera -vjenčani prsten
verata (ferata)-željeznica
verat se-penjati se
versi -stihovi
veruga -okov, veriga
verzot -vrsta kelja
vešta -haljina
veštit -odijelo
vicjožast -šaljiv
vinetan -veseo (pripit)
vinovina -lišće od vinove loze
vira -vjera, povjerenje, dana riječ
vižita -posjeta
vižitat -pregledat
Vlaj -Zagorac iz Dalmatinske zagore
vlaka -čestica zemlje, stepenasto polje
vonj -miris
volan -dio mehanizma za upravljanje, vrst nabora na tkanini (obično na haljini)
vrčina -noćna posuda, posuda za obavljanje nužde male djece
vrit -852 kvadratna metra zemlje

Z

zaardat se-odvažiti se, usuditi se
zaarđat -zahrđati, uhvatiti hrđu
zaduperat se -upotrijebiti
zagančat -zakačiti, nasamariti, prevariti
zakarat se- posvađati se, porječkati se
zakrakunat -zakračunati, zaključati
zakrikat -ručno zakočiti teretna težačka kola (vrteči kočnicu)
zalanpat -sjevnuti ( iz oblaka, očima)
zamandavanje -izmotavanje, vrdanje
zamiruša -osoba koja mnogo prigovara, zamjera
zamišat -promješati, skuhati
zanamisto -umjesto
zanikat -zanijekati
zapelit -zaprijetiti, preporučiti
zaperak -loza koja se obreže da ne raste dalje, da bi grozd bio veči
zapicat se – zabiti se, udariti
zapocesat -zaposjesti, zauzeti
zaušit -uzrokovati kome kakvu bolest
zava -muževljeva sestra
zavajun -pronevjeritelj, varalica
zavijača -vrsta štetnog kukca na vinovoj lozi
zbande -sa strane
zboršat -potrošiti
zeman -vrijeme
zest (zepst)-smrzavati se
zjogatula -igračka
zlamenovat se -prekrstit se, prekrižit se
zled -šteta
zunzit -zujat
zucnit -progovorit riječ

Ž

žbir – špijun, uhoda
žbalordat – ne održati riječ
žbanja – vučija za vodu
žgobavat – teško raditi
žgorac – čvoruga, oteklina od udarca
žigice – šibice
žmorfija – grimasa, nakaza
žmul – čaša
žnjut – gležanj
žunta – dodatak, prilog, dio tijela
žurka – dio splitske, narodne, težačke nošnje (muške)
žveljarin – budilica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *