Dalmatinske reci i znacenje 2

Речи на слово М

ма – мада
ма – мах
магањат – човјек с маном
мазгин – јак, снажан човјек
маја – старјешица у кући
макина – машина, строј
ман – мада
манђа – јело
манистра – тјестенина
манити огањ – луда ватра; зачаран
мањижати – правити ситне кретње; мешкољити се
мањкати – недостајати, фалити
маренда – ручак
марчано – мартовско
мачкула – врста топа; мужар
машкаре – маске
маштанија – сањарија
мереле-куреле – хоћу – нећу; би – не би
мета – дохват, домет
миждити – једва свјетлити, једва пламсати (свијећа)
миритати – заслужити
митити – проћи мимо
момчуљак – момчић
мор – овдје: црн
море – може
мраморан – мамуран
мрчити – писати
мутап – врста вуненог покривача
мутрија – лице
мучати – ћутати, шутјети
мушкачине – мушкарци
мушкић – дјечак, дјечарац, младић
мушкићи – момци
муштранац – човјек са искуством

Речи на слово Н

навукодерити – страшно се наоблачити
нагиљати – наићи, натрапати
нагоница – натјеравање на пиће
надглаисати – расправљати, разглабати
најкашње – најпослије
најсколи – нарочито, особито
намечити се – навадити се долазити
напрдање – шаљив говор; набрајање без реда
напремаст – набрзину, површно, летимично
напретипати – изударати неког
наранџија – мукташ, набигузица
наренати – натјерати
наталити се – надовезати се
натопрљити се – подигнути се
натутукнити – натукнути
начетати – сакупити се, окупити се
нева – снаја, невјеста
невар – штета, квар
недотрпаван – сулуд, суманут
недуперат – чист, некориштен суд и сл.
нож коричат – нож с корицама

Речи на слово Њ

њаучати – мјаукати
њев – њихов
њева – њихова

Речи на слово О

обарски – окружити некога тако да не може да се макне
обедити – обавити
обетати – обећати
облентати се – сакупити се
облица – обилно
облог – дио ограде гдје се чувају јаганци; пашњак
обрез – образ
обрлајтман – надпоручник
обршивати – извршавати, али и: правити шиљак на стогу сијена
ови – овај
огабати – окапати
огајати – огријати
огрдан – велик, крупан, повелик
огреда – ограда
одабељати – истурити
одбаврљати – одлутати
одврћи – одмаћи свима, бити повише свију
одвуљати се – лагано отићи
одмашити – удаљити се, одмаћи
одниклен – ниоткуда
одрапити – оштро одговорити
одренати – отјерати
одсваклен – одсвакуда
одспоњавати – откопчавати
одсурнати – побјећи у гомилама
ојарићати – осути се на пр. по лицу оспицама
оквасити – мало попити
окушавати – кушати, мало пробати
оли – или
оломлани – преклани
омене-домене – с једне и друге стране
омршај – мрс
опашћати – склонити
опе’ – опет
опучити – кренути
опушити – отјерати
ортисати – бити у орташтву, друштву
орцати – шумити
осален – од сада
осјен – сјена
осјећи – одсјећи
оспоњити – откопчати
отањгати – обојити сукно или платно
отарличати се – обрисати се
отипсат – обојан (сукно, платно)
отицати – трошити
отпаривати – отаљавати
отпрђен – не бити у вези
отражје – траг
очаведити се – мумифицирати се
очајати – осушити се, увенути
очати – ојкати, тј. у пјевању отезати “ој”
ошекендати се – опити се

Речи на слово П

палац – мјера за дужину
палац – палата, дворац
палаврити – говорити
паличати – тући танком шибом
пантивјек – памтивјек
параграв – параграф
пара – дах
парат – дио
патистати – престати
патрљак – скраћен прст, али и комад дрвета
пашарање – игра крај огњишта или ватре
паштекула – шамар
пенџер – ниша у зиду или мањи прозор
пењга – слика
пепелити – нешто ружно рећи
пепеловати – казна у игри: онај који је изгубио, издувава пепео из кашике, тако да га на тај начин истјеран пепео засипа по лицу
пердо – дио намјештаја у ватреној кући
перити – чинити
петиљ – тужба
пештера – пећина
пизма – клевета; злобна ријеч
пијат – тањир
пињата – суд, посуда
пињур – виљушка
пир – врста жита које има тврду љуску
питурати – бојити, личити
пишман – похлепан
плашило – страшило
повезача – марама за главу
повраз – држач лонца
повригаљти – испржити
поврћи – оставити па заборавити
подворница – њива близу куће
под’окивати се – повремено ојкати
позвекетати – полудити
поклепити се – посрамити се
половник – вино измјешано с водом
поличати – свашта говорити, трљати
помагање – запомагање
помијоц – помељар
попјеполити – направити двије половине од нечега
поревенати – заједнички куповати јело
порт – лука, пристаниште
послув – послух
пот – зној
потајирити – зарасти, стишати, устојати се (све о рани)
потеке – мало
потиштити – нанишанити, нациљати
поточити – објесити нешто о клин
почитак сунца – залазак сунца
почтивати – поштивати
пошешати се – казнити са вражије стране
поштркљати – бјежати, односно трчати под нападом обада
праз – ован за расплод; ован мркач
првотач, на првотач – прво виђење
прга – нешто суво; труд за паљење ватре
прдачина – шала, спрдња
предикање – поучавање
премељушавати – спарушавати се
преша – журба
прешити – журити
пржун – затвор
призирења – привиђења
призрети се – приказати се, привиђати се
приетељ – пријатељ, женин отац
пријеклод – преклад (четри камена на огњишту)
пријеточ – став дочекивања
припрежати – нешто пратити погледом с намјером да га се домогне
приренати – дотјерати
притрунити – набацити
пришкрбати се – привући се
пришмугати се – привући се
прлашушнија – превара
про – преко
проблачити се – преоблачити се
провиднути се – старати се
провиђати се – сналазити се
провиђети – снаћи се
проврти – пробити се кроз препреку, рецимо: густиш
проносак – прво јаје од младе кокоши
просексија – литија, процесија
просјенити се – пропасти
проћекнути се – протегнути се
прочка – опроштење
прошишијун – литија, процесија
прошће – грање, пруће
прст кажипут – кажипрст
пртен – свако платно које није од вуне
прћија – мираз, дота
прч – расплодни јарац
пуздрћити – бацити се каменом за неким али и: ићи
пула – пура
пуле, мн. пуладија – младо односно, млади од магарца
пуљкати – крчкати
пурлити – тјерати
пустелекати – лутати
пустиња – сваки слободни простор у природи
пуца – дугме од метала
пуцатање – ријетка пуцњава
пушкарица – пушкомет

Речи на слово Р

радња – рад
разалатити – раставити се; распасти се
разбашијати се – раширити се
развижитавати – разгледати
рамадела – калауз
раскопунити се – раширити перје; правити се важан
расод – купус за расађивање
рачати – уговорити
рбина – све што је старо
регнути – казати, рећи, проговорити
релој – сат
репушина – перје
решта – вијенац
Ркаћ – погрдан назив за православног
робљач – службеник који утјерује порез
рози – рогови
рола – група
ром – хром
роца – раса
руња – длака
рупити – доћи, банути

Речи на слово С

сантелет – врста круне
сапон – (с)вежањ
саренати – утјерати
сатрта – очишћена
свр – поврх, изнад
се(доба) – ово(доба)
седно – свеједно
сељанац – човјек из истог села
серњак – заход, клозет
сичен – некакав отров
сигур – сигуран, безбједан
сигурије – сигурније, безбедније
силесија – гомила
сињал – знак
сјекац – сјекавац
сјетан – пажљив
скоруп – кајмак
скута – врста киселог млијека
слаптати – на брзину се окупити
слиши – приличи
смести – уклонити
смиј – смијех
смојданити – уништити; свршити с неким
сновати – постављати основу код ткања
сопра – софра, ниски сто у сељачкој кући
сперити – учинити
споради – због; ради; насупрот
спорашта – због чега
спрежа – прамен, уплетај
спрцати – навалити
спужалина – пужева кућица; празно
спутолити – сакрити
стан – тор, бачија
старјешина – домаћин
старјешица – домаћица
стегни – свјежи крајеви од меса
столац – троножац
столица – види: софра
страк – страх
струка – дио одјеће
сувотина – пост
сугранут – луд
сугреб – мјесто гдје је пас загребао земљу и које се сматра нечистим, вражијим мјестом, на које се пази да се не угази
судовије – суђе, посуђе
сук – грана
сумити – наумити
супјан – припит, мало пијан
сушити – не пити, уздржавати се од пића, тј. врста поста

Речи на слово Т

таврљати – викати
тадај – тада
такуин – новчаник
таља – награда
тамјен – тамјан
тара – ткалачки стан
теке – тек, једва
телуд – тупи дио ножа
теста – цеста
тије – тих
тикула – цигла, опека
топ – изненада
торбак – торба
трабаљика – војничка труба
трапати се – прљати се
трбоноша – хранилац
трацкати – жубити, цмакати
тревити – сусрести
тромбун – врста пушке
тропа – тешко, љут
тропати – тешко се (љуто) клети
тувити – памтити
тук – колац којим се млати жито
тука – ћурка, пуран
туте – ту

Речи на слово Ћ

ћа – полазити
ћако – свекар
ћапати – ухватити
ћаћа – отац
ћеип – ћеиф
ћокати – вабити, дозивати пса
ћонути – пецнути, ујести
ћуктер – слатко од маста
ћула – трбух
ћулати – гурати
ћурликати – добро отпити
ћустук – мотка; дрвени стуб
ћутити – осјећати

Речи на слово У

убрусити се – натећи у лицу
увано ћето – сасвим сигурно
увечерити се – добро се смркнути
уводе – уходе
увочи – уочи
уврат – на почетку и на свршетку дана или седмице или пак године
удес – лош знак
удрискати се – засрати се
узаманице – узастопице
узригивати – тјерати на повраћање
у игар атакир – трком
укелечити се – дохватити се
улуњити се – притајити се
ума – одмах
умити – мислити
унијети – схватити
уноћати се – ноћ се усталила односно ноћ је одмакла
уњга – мјера за тежину
уњигавати – умиљавати се
упиждрити – загледати се у некога са жељом
урисати – урећи
усићити се – стајати на једном мјесту
усовно – јако (за вино)
устројити – опчинити, зачарати
усудити се – зачудити се, изненадити се, укочити се од изненађења
устакнути – ставити (капу на главу, на примјер)
утиштити – нанишанити
утувити – запамтити
уџа – обичава
уџати – обичавати
ушићити се – усједити се
ушпијати – видјети, угледати

Речи на слово Ц

цака – стакло
црвкати – љубити, цмакати
цемуљика – стабљика кукуруза
цигла – свака
цико – уз, поред
цимер – гвожђе у плугу
цицвара – врста јела од кукурузовог брашна и скуте
цоке – ни рјечи
цукар – шећер
цуктити – сисати
цуца – бала, мосур

Речи на слово Ч

чампре – канџе
чаратаница – врачара
чвакати – кљуцати
чела – пчела
чела – цијела, на пр. чела истина
черјен – сљеме на кући
чесов – неки
чесова – некаква
чешати – јести
чурутати – погрешно, треба: чутурати – пити као из чутуре
чушљати – јести

Речи на слово Џ

џалапина – дио ногу
џида – храбар, здрав, јунак човјек
џидимица – групно, скупа
џудијански – јудејски

Речи на слово Ш

ш – с
шапоркати – шаптати
швикутати – звиждати
шест – лик; “доћи на шест” – доћи к себи
шиба – пушка једноцјевка
шијун – киша с вјетром
шиматорија – гробље
шиник – мјера за количину за житарице
шишља – лутање (пси се пуштају у шишљак)
шкале – љестве, мердевине
шкаљ – ситан камен, шодер
шкатула – кутија
шклоцати – пасти, гристи, чупати
шкобо – задњи у игри
шкрб – брига, скрб
шкриљ – камен који је згодан за бацање
шкриљак – шешир
шкриљанца – мјера за дужину, односно она дужина на коју се човјек може бацити каменом тј. шкрижем
шкровача – завијача: буба која напада виноград
шкуделица – мала посуда; шоља
шљеме – сљеме
шмркнути – мало попити
шолда – новчић
шпацко – господин, човјек разрезаних хаљина
шпицалија – лијек, али и апотека
шпорак – прљав
штадиер – цестар
штокуда – свагдје
штраљиге – тумачења
штрандати – тумарати, лутати
штроцити – оманути
штув – љут
штукићати – врста магарећег гласа
штурмати – јурнути, полетити
штуц – пушка набијача, једноцјевка
шћето-нето – тачно, истина
шћукати се – повјерљиво се састати, збити се, окупити се
шуверини – шибице
шудар – марама
шукада-букада – заумне ријечи, тј. ријечи без значења, али са одређеном улогом у ритуалу говора
шуњка – њушка
шупаљ – врста колача
шупељак – исто што и шупаљ
шушак – крпуша; израз: шушак ми је за увом и расте ми капа – значи: страх ме је и коса ми се диже на глави
шушањ – опало лишће
шушпет – “метнути на шушпет”: постати опрезан

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *