АГ не наплаћује НИКАКВЕ накнаде уметницима

АГ Одредбе и услови за све уметнике и/или њихове старатеље и/или њихове сараднике

Ови Услови и одредбе замењују све претходно издате.

НБ. Сви уметници/сарадници при подношењу било које слике преко било ког медија АГ-у, дају сва права на репродукцију АГ-у и на тај начин законито прихватају и придржавају се свих одредби и услова које АГ поставља и мења у било ком тренутку. Следе АГ-ови услови и одредбе и примењују се на све уметнике и/или њихове сараднике одмах по подношењу. АГ ће деловати као посредничка Агенција за запошљавање у име уметника. Прочитао сам и у потпуности разумем ове одредбе и услове као уговор са АГ.

Резервације

1.1 Задатак, који је уметник прихватио преко АГ-а, онда мора бити испуњен преко АГ-а. Сва проширења и деривације које се односе на првобитни задатак морају бити испуњене преко АГ-а. Уметник ће бити обавезан да плати све губитке АГ-а у вези са првобитним задатком, проширењима и одступањима ако није испуњен преко АГ-а. АГ не гарантује такав рад.

1.2 Уметник се обавезује да ни у једном тренутку у будућности неће контактирати било које клијенте који су му представљени преко АГ-а у било ком својству без писмене сагласности АГ-а.

Уговор о уступању

2.1 АГ ће понудити уговорни задатак као условни вербални опис преко телефона. По пријему уметник је дужан да испуни овај уговор. АГ ће доставити детаље задатка „најбоље знање“ овог уговора путем е-поште. Сваки уговор се односи само на било коју понуду. Сваки уговор се не може применити на било коју другу понуду у прошлости или садашњости.

2.2 Уговор ће навести појединачне хонораре уметника и таксу клијента за ангажовање сваког појединачног уметника за комплетирање уговора. Уговор ће дати детаље задатка „најбоље знање“ овог уговора, нпр. време, датум, место, гардероба, ограничења, радно време, накнада за клијенте, хонорари уметника, предложени додатни хонорари, итд. уговорену накнаду, иначе ће уметник бити одговоран за све настале губитке.

2.3 На задатке везане за капитал, примењује се одељак 2.2.

2.4 АГ задржава право да преговара о свим споровима након доделе од стране било које стране у име појединачног уметника и клијента. АГ ће проценити да су све одлуке након распоређивања које преговара АГ фер и разумне за све заинтересоване стране. Одлука ГР је коначна.

Доступност

3.1 Уметник мора да обавести агенцију 7 радних дана унапред да одустане од задатка који је наручио клијент.

3.2 Уметник ће бити одговоран за све додатне трошкове који су настали од стране АГ-а, клијента или других уметника као резултат или непоштовања услова 3.1 ових услова.

3.3 Одговорност уметника је да буду доступни током трајања задатка.

3.4 Ако уметник не успе да заврши задатак из било ког разлога осим због болести (која се доказује лекарским уверењем), уметник може бити одговоран да плати трошкове или губитке.

Плаћање и фактурисање

4.1 (а) АГ ће фактурисати клијента у име уметника.

(б) Уметник ће бити обавештен пре уступања било каквих уговорних промена.

(ц) Уметник даје АГ-у овлашћење да прима било какав новац у име уметника.

4.2 (а) АГ ће нормално извршити исплату уметнику свих хонорара који су уредно доспели у року од десет дана од пријема уплате од клијента. Међутим, под неуобичајеним околностима, као што су болест, годишњи одмор, плаћање може трајати дуже од 10 дана, али не дуже од 35 дана.

(б) АГ није у обавези да плати хонораре уметнику пре него што клијент плати. Клијенту може бити потребан неограничен период да плати, али се од њега тражи да плати нормално у року од 1 месеца од фактуре.

4.3 АГ неће бити одговоран за било какве неизмирене накнаде уметнику у случају неограниченог кашњења плаћања од стране клијента из било ког разлога.

4.4 АГ може по сопственом нахођењу извршити авансно плаћање уметнику. Од укупних накнада за ову услугу биће одузето додатних 5% по договору. АГ задржава право да поврати од уметника сваки уплаћени аванс.

4.5 Уметник је самозапослен и лично одговоран за плаћање пореза на доходак, доприноса за национално осигурање и других законских одбитака и, где је потребно, пореза на додату вредност. Агенција неће бити поуздана за неуспех било ког уметника да заврши било шта од горе поменутог. Сви уметници регистровани на ПДВ су одговорни за слање ПДВ фактура у року од 30 дана од свих задатака.

4.6 Уметник ће фактурисати АГ са свим потребним износом ПДВ-а по завршетку уговора да би примио уплату.

4.7 Ако уметник жели да АГ задржи било какав новац из било ког разлога, уметник мора да потврди ову обавезу у писаној форми, било е-поштом, текстом или писмом АГ. Ако ово узрокује задржавање плаћања дуже од 30 дана, АГ ће издати писмену изјаву раднику у којој ће навести износе који се држе у име радника.

Тарифе

5.1 АГ ће преко телефона обавестити уметника и уговорити га о стопи плаћања за одређени задатак пре него што уметници прихвате тај задатак. Уколико претходно обавештење није могуће уметник ће бити обавештен.

5.2 АГ неће бити одговоран ако клијент не одржава стопе уговора/плаћања.

5.3 Уметник даје АГ-у право да поново преговара са клијентом о свим неопходним варијацијама у стопи плаћања без икакве одговорности према уметнику.

5.4 Задаци који се преузимају за иностране клијенте могу имати варијације у доспелим стопама. На пример, флуктуације валута и банковни трошкови и такве варијације биће пренете на плаћање уметнику.

5.5 Уметник даје АГ дозволу у њиховом одсуству да склапа уговоре са клијентом у њихово име.

Одговорност

АГ неће прихватити одговорност нити прихватити одговорност за било какве захтеве за губитке или поступке које је уметник направио према особама или имовини у било ком тренутку док ради, путује до или са или у вези са било којим задатком.

Отказивање

АГ није одговоран за било какве поступке потраживања трошкова или губитке због отказивања уступања.

Перформансе

8.1 Одговорност уметника је:

(а) Да би се осигурало да је задатак испуњен по налогу и задовољство клијента.

(б) да буде тачан за задатак.

(ц) Да обезбеди да уметник поседује наведену гардеробу и прибор.

(д) Да обезбеди да уметник испуни задатак како је наведено у уговору и прихвати све трошкове који произилазе из било каквог одступања од уговора.

8.2 Уметник ће сносити све додатне трошкове који настану као резултат кршења ове клаузуле 8.1(д).

8.3 Уметник неће нарушити АГ углед и биће професионални представник АГ у сваком тренутку.

8.4 Истакнути уметник. Дефинисано према (а) да се захтева индивидуална глума у средњем кадру, или ближе, или (б) могућа индивидуална режија, или (ц) директан однос за наступ са визуелно истакнутим уметником, или (д) могућа видљивост и препознатљивост у гомили или појединачним сценама, или (е) се појављују у вињети било појединачно или са другима.

8.5 Надоградња извођача. Ако је уметник надограђен на истакнутог уметника, примењиваће се пуне накнаде и накнаде за коришћење

Ексклузивност

Уметник који прихвати задатак од клијента кога је АГ упознао са уметником биће дужан да плати АГ 50% хонорара који уметник добије.

Промотивни материјал

АГ ће по свом нахођењу позвати уметнике да учествују у промотивним активностима за АГ. АГ ће по свом нахођењу репродуковати отиске уметника, веб страницу, ЦД-РОМ-ове, књиге уметника, насловне листове или електронске преносе (факс, Интернет, итд.) са било које фотографије које сте добили. Уметник неће сносити никакве трошкове за ову услугу.

Права на репродукцију

11.1 Све слике и детаље репродуковане у сарадњи са АГ-ом дају појединачни уметник и/или њихови сарадници и уз пуну дозволу и сагласност појединачног уметника/сарадника. АГ се не може сматрати одговорним за било какав губитак на било који начин узрокован лажним представљањем уметника на било који начин.

11.2 Уметник/сарадници су искључиво одговорни за добијање свих неопходних ауторских дозвола за репродукцију њихових слика у сарадњи са АГ. АГ се не може сматрати одговорним за било какву повреду ауторских права без обзира на узрок или повезану. Све слике и детаљи репродуковани су у доброј намери од уметника/сарадника од стране АГ.

Детаљи уговора

АГ ће чувати детаље сваког уговора на хард диску рачунара.

Престанак заступања

АГ може да прекине представљање уметника од стране АГ без обавештења, али без неправедног разлога. Уметници/сарадници морају да поднесу оставку у писаној форми АГ-у, иако уметник мора да испуни све обавезе у вези са задатком који је прихватио АГ или је уметник одговоран за трошкове које је направио АГ.

АГ захтева тромесечно обавештење о прекиду контакта од стране уметника/сарадника.

Привремене резервације

Када уметник буде привремено резервисан, одговорност уметника је да контактира АГ ако се било које околности промене у вези са испуњавањем задатка, иначе ће уметник бити одговоран за губитке АГ-а.

Кастинзи

Уметник се обавезује да прихвати кастинг преко АГ-а да испуни задатак преко АГ-а за свако одступање од овог прихватања уметник ће бити одговоран за губитке АГ-а.

Жалбе

Током или након снимања, клијент има право да контактира АГ са детаљима о свим притужбама за које сматра да су применљиве на тог уметника(е) на том задатку. Клијент по сопственом нахођењу може смањити плаћање хонорара уметницима у односу на Агенцију

16.1 Жалбе

АГ, по сопственом нахођењу, може покренути правни поступак (позив на суд, писма адвоката итд.) против клијента који не плаћа за било који задатак. Настале правне таксе ће бити одузете од било које резултирајуће уплате на пропорционалној основи од стране уметника(а) и АГ-а за тај задатак. Обавезна пропорција ће се израчунати у односу на релативну накнаду за уметника и накнаду агенције АГ за тај фактурисани задатак. На пример, ако је хонорар уметника 75%, а АГ агенција 25% укупне фактуре, удео насталих правних такси се наплаћује 75% уметнику и 25% АГ.

Прихватање услова

Сваки уметник који се региструје код АГ-а сматра се да то чини под горе наведеним условима и одредбама.

Дефиниције Речи и фразе ће имати следећа значења:

Додељивање

Свако дело било ког описа које уметник добије директно или индиректно преко АГ-а

Уметник

Свако лице и/или старатељ и/или сарадници који су регистровани у агенцији и самозапослена је особа. Уметник је радник (манекен, таленат, глумац, фотомодел, хостеса, промотер, аниматор, преводилац…)

АГ је скраћеница за Агенција СНОБ / Агенција СНОБ

Клијент

Било која компанија, партнерство, самостални трговац, удружење или организација коју је агенција обавестила уметнику. Клијент је најамник.

Накнаде

Сваки износ или суме новца, које ће агенција у сваком тренутку обавестити уметника, доспевају и плаћају клијент или његов агент

Тарифе

Ваге, табеле или уговорени рок плаћања накнаде саопштава клијент

Прекоморски клијент

Сваки клијент чији је начин плаћања пословних потреба у било којој валути осим у фунти стерлинга

Отказивање

Обавештење било које особе осим уметника (без обзира да ли је клијент, агенција или не) да се задатак не одвија

Радни дан

Радни дан је 8 сати.

Промотивна активност

Било који посао (осим задатка) тако описан од стране агенције