HOSTESE – ZNAČENJE

Hostesa (u prevodu Domaćica) je osoba koja dočekuje goste/posetioce na proslavama, kongresima, sajmovima, manifestacijama …, eventualno ih odvodi do njihovog stola/rezervacije.