E-MAIL MARKETING

Nekoliko pozitivnih strana emailing kampanje:

1. Povoljniji način direktnog komuniciranja – niska cijena. U odnosu na druge oblike direktnog marketinga pripada kategoriji povoljnijih oblika komunikacije jer ne trebate plaćati dizajnera za tisak. Ukoliko radite tradicionalan poštanski mailing u troškove ulazi dizajn letka, ispis pisma, poštanski troškovi ali i telefonski troškovi. dizajn, papir, tiskanje koje je najčešće u boji te raspačavanje po poštanskim sandučićima.

2. Brz i direktan – Za svega nekoliko sekundi direktor ciljanog poduzeća prima vašu poruku. Za razliku od ostalih oblika direktnog marketinga i po nekoliko dana traje put do kupca.

3. Stvara lojalnost korisnika prema marci – email marketing izravno dolazi do željenog korisnika, te korisnici s interesom uočavaju poruke.

4. Statistika praćenja lako se provodi – želite li saznati pozitivan i negativan odgovor, broj klikova na umetnute linkove, zainteresiranost za kupovinu i ostalo lako ćete utvrditi. Naime vrlo lako se može ustanoviti kakav je bio odaziv na poslane email poruke. Dostupne su statistike koje opisuju performanse poslanog emailinga, uključujući i vizualni prikaz postotka likova na linkove u poslanoj poruci,

5. Garantirani rezultati – osim što je brz, mjerljiv je i učinkovitosti na način da svaka obavljena emailing kampanja donosi rezultate pogotovo ako iza svake email marketing kampanje provedite tzv. follow up. Točnije telefonskim pozivima potaknite ponovni interes za poslanom email porukom i dogovorite sastanak.

LINK