e-mail marketing

E-pošta je, uprkos svojoj starosti, i dalje broj 1 među onlajn komunikacionim kanalima, a e-mail marketing ostaje odličan alat za jednostavno, brzo i pristupačano dosezanje vaših kupaca. Naše kampanje postižu odlične rezultate, zato što znamo kako da privučemo pažnju vaše ciljne grupe.

link