V.TEHNOLOSKO-UMETNICKA SK.LE - FASHION PROVOCATION 5.0 BGD
Posetite nasu facebook stranicu, na kojoj se nalaze sve fotografije sa revije