BUTIK STEFAN - u okiviru manifestacije IZBOR ZA MISS 2012 U Prokuplju